S360Fellowship

ENGLISH

Dönüşümü kolaylaştırmaya var mısın?

Şİmdİ Başvur
İkinci Dönem başvuruları açıldı. Son başvuru tarihi: 25 Nisan 2023

Amacımız

Sürdürülebilirliğin artık yeterli olmadığını ve onarmaya, yenilemeye ihtiyaç duyduğumuzu her geçen gün daha net anlıyoruz. Ancak bu yolda gerekli olan irade ve liderlik yaklaşımının eksik olduğunu görüyoruz.

Günümüz organizasyonlarının belirsizlik içinde yolunu bulmayı kolaylaştıracak yeteneklere, gençlerin de bu yolda kendilerine rehberlik edecek bilgi ve beceriye ihtiyacı var.

Derdimiz, yukarıda belirttiğimiz ihtiyaçlara karşılık verebilen yeni nesil bir liderlik ve öğrenme modelini hayata geçirmek, böylece kurumların dönüşümünde rol alacak kolaylaştırıcıları yeşertmek.

Bu yüzden S360Fellowship’i tasarladık ve hayata geçirdik.

ÖĞRENME FELSEFEMİZ

Bir bilenden öğren

Online gerçekleştirilecek bu oturumlarda, katılımcılardan gelen beklentilerle de şekillenecek başlıklarda bilgi aktarımları yapacağız. Tematik alanlar bölümünde yer alan başlıklarda gerçekleştireceğimiz oturumlarla derinleşmeye başlayacağız. Her oturum öncesi ve sonrası, tematik okumalar ve izlemeler yapacağız. Zamanımızın bir kısmını da konuk uzmanlara sorular sorarak ve tartışarak geçireceğiz.

Bir bilenden öğren

Birbirinden Öğren

Kalabalıkların bilgeliğine güvenen bir yapımız var. Bir bilenden öğrenirken her bir katılımcımızın topluluğa katacağı bilgi ve deneyimi keşfetmek için sabırsızlanıyoruz. İki haftada bir gerçekleştireceğimiz «Bir Bilenden Öğren» oturumlarının arasında, o haftanın tematik kanalı çerçevesinde sorulacak sorular ile, topluluk üyelerinden oluşan küçük gruplarda derinlemesine tartışmalar yapacağız. Böylece tek yönlü öğrenme pratiğinin daha en baştan önüne geçerek, öğrenme sürecimizi demokratikleştireceğiz.

Çemberden Öğren

Çember. Tüm noktaların merkeze eşit uzaklıkta olduğu mükemmel geometrik şekil. Karar alma süreçlerinde demokrasiyi temsil eden bu en kadim pratiği, Theory U temelli koçluk pratikleriyle birleştirerek, birbirimizin en yakın destekçisi olacağız. Yargılamadan, öğüt vermeden, bir sonuca varmaya çalışmadan birbirimizi dinleyeceğiz ve anlamaya çalışacağız. Dinlediklerimizi ve duyduklarımızı tarafsız bir şekilde yansıtarak birbirimizin destekçisi olacağız. Presencing Institute tarafından geliştirilen Koçluk Çemberleri ile program boyunca bireysel ve organizasyonel liderlik meselelerini irdeleyeceğiz.

Doğadan Öğren

Yeterince yakından bakıyor muyuz? İçinde bulunduğumuz sürdürülemez sistem, insanın doğanın pratiklerini unutması sonucu oluştu. Doğa bir meseleyi nasıl çözerdi? Karmaşık bir mesele karşısında nasıl hareket ederdi? Farge Organik’in İzmit Fethiye Köyü’ndeki çiftliğini ziyaret edeceğiz, doğada yalnız yürüyüşlere çıkacağız, tarladan ürün hasadı yapacağız, birlikte yemek yapacağız ve birlikte yiyeceğiz. Tüm bunlardan neler öğrendiğimizi de bir gün boyunca farklı pratiklerle açığa çıkarıp paylaşacağız.

Kendinden Öğren

Öğrenme yolculuğunun en temel bileşenlerinden birisi sık sık yansıma yapmak. Özellikle, S360Fellowship programı boyunca yeni öğrenilen konular, yapılan tartışmalar ve daha önemlisi tüm bunlar üzerine neler düşündüğümüzü ve hissettiğimizi bireysel olarak kayıt altına almak çok önemli. Bu yüzden süreç boyunca uygulayacağımız yazma, çizme ve kaydetme pratikleriyle, bu deneyimi her katılımcımızın kendi bakış açısından kayıt altına almasını destekliyoruz.

Topluluktan Öğren

Kalabalıkların bilgeliğine güvenen bir yapımız olduğunu söylemiştik. Topluluklar ilk oluştukları zamanlardan beri birbirlerini desteklemek için becerileri, hizmetleri ve ürünleri değiş tokuş etmişler. Biz de bu öğrenme deneyimi boyunca, katılımcılarımızdan iyi yaptıkları ve toplulukla paylaşabilecekleri becerilerini sunmalarını isteyeceğiz. Böylece her bir katılımcımız bir bilenden öğrenirken topluluğa katacağı bilgi ve deneyimi de keşfedecek.

Eylemden Öğren

Yetişkinler yaparak öğrenirler. Kalıcı öğrenimler için denemeye, ellerimizi kirletmeye ve yanılmaya ihtiyacımız var. Bilmekle yapmak arasındaki boşluğu ancak iyi niyetli eylemlerle kapatabileceğimizin farkındayız. Bu yüzden süreç boyunca uygulayacağımız yöntemleri sizler kolaylaştıracak, yaparak öğreneceksiniz. Deneyimli kolaylaştırıcılarımızla ortak tasarımlara imza atacak, işin mutfağına doğrudan gireceksiniz.

Programın Tematİk Alanları

  • Sürdürülebilirliğin temelleri ve kurumsal pratikler 
  • Çevre adaleti ve küçülme
  • Amaç ve fayda odaklı organizasyonlar 
  • Sistem bakış açısı ve unlearning
  • Doğadan esinlenen liderlik
  • Seçim mimarisi ve davranışsal ekonomi
  • Sistem inovasyonu
  • Onarıcı sistem liderliği
 2023 Dönemi Zaman Planı
🏁 11 Nisan 2023
Başvuruların açılması
25 Nisan 2023
Son başvuru tarihi
10 Mayıs 2023
Değerlendirme sonuçlarının açıklanması
15 Mayıs 2023
Program başlangıcı
🎉 29 Temmuz 2023
Program bitişi

Hâlâ İlgİlİysen, bazı ayrıntılar verelİm...

Hedef Kitle

Sürdürülemezlik ile dertlenen, üniversite öğrencisi, genç profesyonel, kıdemli profesyonel, akademisyen herkesi bekliyoruz.

Zamanlama

Her şey yolunda giderse Programı 15 Mayıs – 29 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştiriyoruz.

Beklentimiz

Programı, çalışırken veya eğitim hayatın devam ederken de dahil olabileceğin şekilde tasarladık. «Haftada 4-6 saatine» ve süreç boyunca ayrıca «üç kez bir tam gününe» talibiz.

Dil

Program dili Türkçe, ancak bazı eğitimler ve içerikler İngilizce olacaktır. Başvurunu yaparken bunu göz önünde bulundurmanı isteriz.

Peki ya sonra?

Programı tamamlayan ve artık kurumların dönüşümünde rol oynayacak katılımcılarımız Fellowlarımız arasına katılacak ve alumni topluluğumuzun parçası haline gelecek. 

Ve asıl eğlence bundan sonra başlıyor. Fellowship sürecinde edindiklerimizi iş ve özel hayatımızda uygulama vakti!

FELLOWLARIMIZDAN GÖRÜŞLER 

Belirsizlikler içerisinde yönümüzü bulmaya çalışırken sürecin kendisine ve toplulukların gücüne güvenmek motivasyonumuzu yüksek tutmamızı ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. S360Fellowship, topluluk pratiklerini ve bu güven ortamını yakından deneyimlediğim bir öğrenme alanıydı benim için.

Kaya Demiral

S360Fellowship, sürdürülebilirliği bir düşünce tarzı olarak benimseyip diyalog alanı yaratmak için benzersiz pratiklerle zihnimi açtı. Dönüşümün çok boyutlu ele alınması ve güven temelli sistemler kurmamız gerekmesi zihnimi devamlı meşgul ediyor. En güzel çıktısı daha iyiye giden cevaplanması gereken sorular.

Yağmur Yıldız

Sanırım içinde kendimi bu kadar güvende ve desteklenmiş hissettiğim başka bir toplulukta bulunmamıştım. Bu hissettiğim destek benimle benzer kaygıları bambaşka ilham veren perspektiflerden inceleyen, dert ortağım olabilecek insanlarla birlikte olmaktan gelen, çok güzel bir his benim için. Zihnimdeki açıkları, bildiklerimdeki eksikleri birlikte iyiye götürmeye çalışan insanlarla tanıştım. Farklı alanlardan kişiler olarak birbirimize eksik kalabilecek ya da etkiyi artırabilme potansiyeli olan konularda destek olduk, birçok yönden birbirimizi tamamladık.

Gülen Mine Demiralp

© 2023 / S360 - All rights reserved.