Menu EN

S360MAG

15 September

Y Jenerasyonu sürdürülebilir yatırımı ileriye taşıyor

Morgan Stanley Sürdürülebilir Yatırım Enstitüsü (Institute for Sustainable Investing) tarafından gerçekleştirilen yeni bir anket çalışması, sürdürülebilir yatırıma olan ilginin tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu gösteriyor. Çalışmaya katılan aktif yatırımcıların %75'i ve Y jenerasyonundan aktif yatırımcıların %86'sı, sürdürülebilir yatırıma karşı ilgi duyduklarını belirtiyor. İkincisi gerçekleştirilen çalışma, bireysel yatırımcıların sürdürülebilir yatırıma karşı gösterdikleri tavır, algı ve davranışları inceliyor ve hükümet, özel kuruluş ile yatırımcılar için önemli olan yansımaları değerlendiriyor. 2015 yılında yapılan ilk anket çalışmasına kıyasla, yatırımcıların çevresel veya sosyal etki yaratan yatırımlara artan inancına paralel olarak sürdürülebilir yatırıma olan ilginin de arttığı görülüyor.
Bu durumun, daha geniş bir pencereden bakıldığında sürdürülebilirliğe karşı olan ilginin artmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Çalışma sonucunda bu eğilim dışında öne çıkanlar diğer noktalar şu şekilde:

Değerler önemlidir. Sürdürülebilirlik konularıyla ilgili farkındalığın tüketici alanından, yatırım alanına geçişi hızlanıyor. Son çalışma sonucunda sürdürülebilirlik ile ilgili alanlara karşı yatırımcılar tarafından gösterilen ilginin, tüketicilerinkinden daha hızlı bir şekilde arttığı görülüyor.

Çevresel ve sosyal etki. Sürdürülebilir yatırıma olan ilginin, piyasalarda artan belirsizliklere rağmen artıyor olması, belirsizliğin hâkim olduğu koşullarda dahi daha sürdürülebilir şekilde yönetilen şirket ve fonların uzun vadede yatırımcılar üzerinde daha istikrarlı bir izlenim yarattığının göstergesi olabileceği düşünülüyor. Katılımcıların %71'i iyi sosyal, çevresel ve yönetimsel uygulamaların, potansiyel olarak daha yüksek karlılığa yönlendirebileceğini ve daha iyi uzun vadeli yatırımlar olabileceklerini belirtti.Özelleştirme üzerine odak. Çalışma, katılan yatırımcıların %80'inin ve Y jenerasyonundan yatırımcıların %89'unun kişisel ilgi ve hedeflere ulaşmak amacıyla “özelleştirilebilen” sürdürülebilir yatırımlara ilgi duyduklarını söyledi.

İş yerinde sürdürülebilir yatırım. Y jenerasyonu yatırımcılarının %90'ı emeklilik portföylerinin (401k) bir parçası olarak sürdürülebilir yatırımlar yapacaklarını belirtiyor. Bu grubun 2025 yılında ABD işgücünün %75'ini oluşturacağı düşünüldüğünde, 401k portföy seçeneği olarak sürdürülebilir yatırım fonları sunmak, rekabetçi pazarlarda şirketlerin Y jenerasyonunu çekme ve bünyesinde tutma konusunda ilave bir yol olabileceğini anlamına geliyor.Cinsiyetler arası fark hala var. Sürdürülebilir yatırıma ilgi konusunda kadınlar halen erkeklere kıyasla önde ancak fark azalıyor. Anket sonuçlarına göre, 2017 yılında sürdürülebilir yatırıma ilgi duyan kadınların oranı %84, erkeklerin oranıysa %67 seviyesinde. 2017 yılında sürdürülebilir yatırıma ilgi ve yatırım kararlarına entegre etme oranlarında görülen fark kadınların (%40) erkeklere (%36) oranla sadece %4 önünde olarak ölçüldü.Aşılması gerek sorunlar mevcut. Yatırımcıların çoğu (%53) hala sürdürülebilirlik ile ilgili yatırımların yapılması için bazı finansal konulardan ödün verilmesi gerektiği mitine inanıyor. Üstelik, %59 ile, bu seviye Y jenerasyonunda daha da yüksek.

Çalışmanın sonuçlarına genel olarak bakılınca, Y jenerasyonu yatırımcıların, diğer yatırımcılarla olan farkları kolayca fark ediliyor. Bireysel yatırımcı grubunun %58'lik “katılıyorum” demesine karşılık, Y jenerasyonu “yatırım kararlarımın insan kaynaklı iklim değişikliğinin boyutuna bir etkisi vardır” sorusuna %75 oranında katıldığını belirtiyor. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda Y jenerasyonunun iş dünyası üzerindeki etki alanı genişlemeye devam ettikçe, sürdürülebilir yatırıma olan ilginin artmaya devam etmesi bekleniyor.

*Anket, Morgan Stanley tarafından sipariş edilmiş ve Brunswick Insight tarafından ve bağımsız olarak 17-22 Şubat 2017 arasında gerçekleştirilmiştir.
 
 

PAYLAŞ: