Menu EN

S360MAG

9 November

Mackenzie’den sürdürülebilirlik odaklı iki yeni yatırım ürünü

Kanadalı yatırımcılar tarafında rekabetçi getiriler sağlayabilen sürdürülebilir ve sorumlu etki yatırımlarına büyüyen bir talep söz konusu. Kanadalı yatırım şirketi Mackenzie Investments (Mackenzie Yatırım), çıkardığı iki yeni ürünle değişime yön vermeyi hedefliyor. “Mackenzie Küresel Sürdürülebilirlik ve Etki Dengeli Fonu” (Global Sustainability and Impact Balanced Fund), çevresel ve sosyal anlamda etkili yatırımlar için yatırımcılara çözüm üretirken “Mackenzie Küresel Liderlik Etki Fonu” (Global Leadership Impact Fund) ise kadın liderliğinin faydalarına odaklanarak sosyal ve yönetimsel etki yaratacak.

Environics Research tarafından yürütülen ve sponsorluğu Mackenzie Investment tarafından yapılan araştırmaya göre, yatırımcıların %63’ü sürdürülebilir ve sorumlu etki yatırımlarının kendi portfolyolarında daha önemli hale geleceği fikrinde buluşuyor.
Mackenzie Yatırım’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Michael Schnitman, bu iki yeni ürünün iş dünyasında kadınların temsil edilmesi dahil olmak üzere birçok önemli çevresel, sosyal ve yönetimsel kriteri göz önüne aldığını belirtiyor. Schnitman’a göre, Kanadalı yatırımcılar sosyal dönüşüme olumlu etki sağlamaya hazır ve karar almada kesenin ağzını açmaya istekliler.

Mackenzie Küresel Sürdürülebilirlik ve Etki Dengeli Fonu, gelir ve sermaye artışını gözetirken yatırımlarıyla değerlerini aynı hizaya getirmek isteyen yatırımcılar için temel bir portföy sunuyor. Fon, sürdürülebilirlik ve sorumluluğu odağına alırken çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) açılarından yetersiz uygulamalara sahip ihraççılardan kaçınıyor ve dünya çapında her sektörde ÇSY faktörleri açısından en başarılı olanlara yöneliyor. Bununla birlikte, sürdürülebilir çevresel pratikleri özendiren yeşil tahvil ihraçlarını da teşvik ediyor.
Firma ve ülkelerin kredi itibarı ve uzun vadede konumu hakkında içgörü kazandırması için ÇSY faktörleri, Mackenzie küresel sabit gelir yatırım analizi kapsamına alınmış bulunuyor. Bu faktörlerin sürece dahil edilmesi, aynı zamanda Mackenzie’nin imzacısı olduğu BM destekli Sorumlu Yatırım İlkeleri taahhütleriyle de uyumlu.
Fon, yönetici kadro ve yönetim kurulu dahil olmak üzere kadın liderliğini teşvik eden firmalara yatırımı odağına alıyor. Fonun portfolyo yöneticileri potansiyel yatırımları aşağıdaki özelliklere göre değerlendiriyor:
•    Yönetim kurulunda kadın temsil oranı
•    Liderlik pozisyonlarında kadın temsil oranı
•    Kadın CEO
•    Kadın CFO
•    Şirketlerin, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s Empowerment Principles- WEP) imzalamış olması

Fon aynı zamanda, toplumsal cinsiyet odaklı yatırım ve liderlikte kadının güçlenmesi odaklı etki yatırımının öncüsü Pax Ellevate Management LLC’den danışmanlık alıyor. Fon, yatırımcılara kadının güçlenmesi için savunuculuk fırsatı sunarken rekabetçi getiri ve uzun vadede sermaye artışı hedefliyor.
 
 

PAYLAŞ: