Menu EN

S360MAG

13 December

New York FED Başkan Yardımcısı, risk yöneticileri için öne çıkan sorunları paylaştı

New York FED Başkan Yardımcısı Kevin J. Stiroh Global Risk Forumu’nda yaptığı konuşmada, risk yöneticilerinin iklim risklerinin farkında olmaları, bunları tanımlamaları ve bu riskleri izlemek ve yönetmek için gereken araçları geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Stiroh, konuşmada iklim değişikliği ile ilgili şu üç önemli konuyu paylaştı:

- İklim değişikliği, bugünün eylemlerinin etkilerinin onlarca yıl sonra ortaya çıkacağı göz önüne alındığında uzun vadeli görülmesi gereken bir konu. Günümüz risk yönetim araçlarında ise, model ve senaryolar iklime bağlı risklerin uzun dönemli doğasını algılayacak nitelikte değil. Bununla birlikte, gerçek etkiler hali hazırda hissedilmekte. Bu etkileri değerlendirmek ve yönetmek için araçlar geliştirmeliyiz.
- İklim değişikliği etkilerinin belirsiz olması, sürecinin doğrusal olmaması ve tahmininin zor olması çok karmaşık bir konu olduğunu ortaya koyuyor.
- İklim değişikliği alanında ciddi bir veri eksikliği bulunuyor. İklim değişikliği küresel bir olgu olmakla beraber, riskler yereldeki etkileri bazında analiz edilmeli. Bu da bölgesel değişkenler bazında yeni veri oluşturulmasını gerektiriyor.

PAYLAŞ: