Menu EN

S360MAG

21 April

Küresel Hedefler 2017 Atlası

Dünya Bankası, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ile ilgili trendleri ve uygulama zorluklarını analiz etmek ve ilerlemelere dair ölçümün nasıl yapılabileceğine dair konuları gündeme getirmek için harita, çizelge ve analizlerden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2017 Atlası’nı hazırladı. Atlas'ta ağırlıklı olarak Dünya Bankası'nın derlediği, 200 ülkenin karşılaştırılabilir küresel kalkınma verileri ve yaşam kalitesi istatistiklerinden oluşan 2017 Dünya Kalkınma Göstergeleri kullanılıyor.

SKH’lerin değindiği neredeyse tüm konulara dair analizler sunan Atlas, hedeflerin kapsamının herkesçe daha iyi anlaşılmasını amaçlıyor ve yoksulluk, açlık, sağlık, eğitim, toplumsal cinsiyet, su, enerji, şehirler, tüketim, iklim, okyanuslar, çevre, altyapı ve eşitsizlikler konularında ulusal ve bölgesel eğilimleri ve kaydedilen ilerlemeleri yansıtmayı hedefliyor. Bunun için kurulan interaktif grafik üzerinden ülkelerin ve bölgelerin SKH’ler bazında gelişim trendleri takip edilebiliyor.Örneğin site üzerinden indirilebilen bu grafik yoksulluk konusunda Türkiye’nin performansını bölgesel kıyaslamalara göre ortaya koyuyor.

Atlas'ta geçtiğimiz yıllarda yaşanan bazı önemli gelişmelere dair de genel hatlar çiziliyor.  

·       1990 ile 2013 yılları arasında yaklaşık bir milyar insan aşırı yoksulluktan kurtuldu. Aşırı yoksulluğun ve açlığın tamamen ortadan kaldırılması bir hayal olmaktan çıkıp ulaşılması muhtemel bir hedef olarak görülmeye başlansa da bunun için hem sürdürülebilir büyümenin sağlanması hem de eşitsizliğin azalması gerekiyor. Bunun yanı sıra bu iki koşulun tamamen sağlanmasına engel olmaya devam edecek en büyük problemlerden bir diğeriyse toplumsal cinsiyet eşitsizliği olarak öne çıkıyor.

·       1990 yılından bu yana gıda kaybında görülen artışa rağmen yetersiz beslenen insan sayısı yarı yarıya azalma gösterdi. İçme suyuna erişimi olan insan sayısı ise artış gösterirken sanitasyona, sağlık hizmetlerine ve eğitime erişim aynı ivmeyle gerçekleşmiyor.

·       Küresel anlamda ekonomik büyümenin çevresel maliyeti epey büyük oldu ve olmaya da devam ediyor. Su ve karasal ekosistemlerde görülen kümülatif ekolojik hasar tarihte görülen en yüksek seviyesine ulaşıyor. Ancak umut veren gelişmeler de gözlemleniyor. Örneğin sera gazı emisyonları rekor düzeylere ulaşmışken, yenilebilir enerji kapasitesi de rekor seviyede.

·       Fiziksel altyapı dünya genelinde gelişmeye devam ediyor, ancak insan nüfusundaki artış hızı, fiziksel altyapı artış hızından daha yavaş kaldığı için hala kentsel ve kırsal alanlarda yol gibi temel altyapılara erişime zorluklar devam ediyor, özellikle de Sahra Altı Afrika'da.

·       Kurumsal altyapı, daha güvenilir hükümet bütçeleri ve finansal krizden kurtulan doğrudan yabancı yatırımlarla ile kalkınmaya devam ediyor. Ancak kalkınma yardımları henüz hedeflenen seviyelerin üstüne çıkamıyor.

Atlas'ın, ülkelerin gelişimlerini grafiklerle tüm SKH alanlarına atıflarla gözlemleyebileceğiniz interaktif ve Rapor versiyonlarına Dünya Bankası sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

PAYLAŞ: