Menu EN

S360MAG

28 November

İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilir Kalkınma

İnsan kaynakları departmanları şirketlerdeki sürdürülebilirliğin geleceği açısından çok büyük önem taşıyor. Genç yeteneklerin şirketlere çekilmesi, yetişitirilmesi ve şirket bünyesinde tutulması inovatif ve proaktif şirketlerin en önemli yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. 

Cambridge Üniversitesi'nin, WBCSD işbirliği ile hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma ve İnsan Kaynaklari Raporu, şirketlerin nasıl genç yetenekleri çekmek konusunda başarılı olabileceğine dair ipuçları veriyor. Raporda aynı zamanda kurumsal sürdürülebilirlik politikalarının yeni mezunlar tarafından algılanmasına da değiniliyor. Buna göre, Y jenerasyonu mezunların %53'ü sorumsuz şirketlerde çalışmak istemiyor. Rapordaki verilerden yeni nesil çalışanların şirketlerden beklentilerinin arttığını ve sürdürülebilirliğin daha önemli hale geldiğini görebiliyoruz. 

Raporun incelediği bir diğer faydalı konu da, sürdürülebilirliğin organizasyonlara entegre edilmesinde hangi departmanın hangi konuda sorumluluk alabileceği konusu. 

Raporda ayrıca şirketlerin İK ve sürdürülebilirlik konusunda attığı farklı adımlar inceleniyor. Vaka incelemeleri arasında, sürdürülebilirliğin çalışanlar için şirket tarafından değer önerisi olarak algılanması, işgücünde çeşitliliğin şirket performansına olan etkisi ve çalışanlar ve yerel topluluklarla ortaklık içinde çalışmalar yer alıyor. 

Raporun tamamıni buradan okuyabilirsiniz. 

PAYLAŞ: