Menu EN

S360MAG

3 February

BM&FBOVESPA’da Kurumsal Sürdürülebilirlik Endeksi'nin 12. Portföy Dönemi Başladı

Kurumsal Sürdürülebilirlik Endeksi'nin (ISE) 12. portföyü 2 Ocak 2017-05 Ocak 2018 tarihleri arasında yürürlükte olacak. Yeni portföyde 34 şirketten 38 hisse yer alıyor. 15 sektör arasından belirlenen şirketler 22 Kasım 2016'da BM&FBOVESPA'da işlem gören tüm şirketlerin toplam piyasa değerinin %52,14'lük kısmını oluşturuyor. (1,31 trilyon BRL (Brezilya Reali) toplam piyasa değeri) Geçtiğimiz yıl, ISE'nin piyasa değeri 1,15 trilyon BRL olarak kaydedilmiş ve toplam piyasa değerinin %45,68'ini oluşturmuştu.

2017 yılında, anket cevaplarının kamuya açıklanması ISE'ye katılmanın ön şartı haline getirildi. Katılım gösteren 34 şirketin bu ankete verdiği cevaplarına bvmf.com.br web sitesinden erişilebilir.

Bu portföyde ayrıca, BM tarafından 2015 yılı sonunda benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH) ankete eklenmesini sağlandı. Ankette bulunan sorular, şirketlerin aşağıdakileri maddeleri gerçekleştirebilmesi için entegre bir yaklaşımla yapılandırılmıştır:

İş uygulamaların SKH’yle ilişkili olan etkilerini analiz etmek;
SKH ile ilişkili olarak göstergeler, hedefler ve beklenen sonuçlar konusunda kapsamlı bilgi sahibi olmak;
SKH’yle uyumlu kaynaklar hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak;
SKH hedeflerine ulaşmak için işbirliği olasılıklarını gözden geçirmek.Portföyün Analizi

Şirketlerin tamamı Sürdürülebilir Kalkınma için kabul görmüş gönüllü taahhütleri resmen ve halka açık olarak kabul etti (2015'teki oran %97).
Şirketlerin tamamı geçtiğimiz yıl GRI temelli Sürdürülebilirlik Raporlarını yayınladı.
Şirketlerin tamamı, iklim değişikliği konusundaki taahhütlere resmi ve toplumsal olarak bağlılık bildirdi (2015'teki oran da %100 idi).
Şirketlerin %95'inde direkt olarak üst yönetime rapor veren ve sürdürülebilirlikle ilgili konularla ilgilenen bir bölüm bulunmaktadır (2015’teki oran %92).
Şirketlerin %97'si, tüm kritik tedarikçilerinin yönetimi için sosyal ve çevresel kriterlere yönelik olarak uygulanan süreç ve prosedürlere sahiptir (2015’teki oran %89).
Şirketlerin yarısı yönetim kurullarında bir ya da daha fazla kadın yönetici bulunduruyor (2015'teki oran %56).
Şirketlerin %12'si yönetim kurullarında bir veya daha fazla siyahi yönetici bulunduruyor (2015'teki oran %10);
Şirketlerin %98'i risk politikası ve %95'i ise sosyal ve çevresel yönü dikkate alan kurumsal risk yönetiminin olduğunu açıklamıştır (bu sorular 1995’te tek soru olarak yer almış ve oran %92 olarak gerçekleşmiştir).
SKH Analizi (Şirketlere sunulan ankete bu sene eklenmiştir)

Şirketlerin %98'i Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’ni iş uygulamalarının yönetiminde referans olarak gördüğünü belirtmiştir. Bunların %87'si, iş uygulamaları ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ilişkin gönüllü taahhütlerinden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı bir ilişki olup olmadığının belirlenmesi şeklinde analiz yapmıştır.

Bu şirketler tarafından en çok referans gösterilen beş SKH şunlardır:

%85 - SKH 8: Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes için saygın işlerin desteklenmesi,
%83 - SKH 13: İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesinin hedeflenmesi,
%81 - SKH 5: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının şartlarının güçlenmesi,
%81 - SKH 12: Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıpları oluşturulması,
%80 - SKH 4: Kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eğitimin saglanması ve herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi
 Bu şirketler tarafından en az referans gösterilen beş SKH ise aşağıdaki gibidir:

%52 - SKH 6: Herkes için suyun ve sıhhi koşulların erişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetiminin güvence altına alınması
%50 - SKH 10: Ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılması,
%50 - SKH 1: Yoksulluğun tüm biçimlerinin her yerde ortadan kaldırılması,
%33 - SKH 2: Açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliği ve daha iyi beslenme güvencesinin sağlanması; sürdürülebilir tarımın desteklenmesi,
%9 - SKH 14: Sürdürülebilir kalkınma için okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı.

PAYLAŞ: