Menu EN

S360MAG

12 February

Gıda İsrafı ile Mücadele Taahhüdünde İlerlemeler

Küresel ölçekte çevresel, sosyal ve ekonomik risk ve sorunlara yol açan “gıda israfı” konusuna daha önceki haberlerimizde de yer vermiştik. 2015 yılında Consumer Goods Forum (CGF), Banking Environment Initiative ile birlikte 2020’ye kadar sürdürülebilir tarım ürünleri finanse etme taahhüdü vermiş; CGF üyesi 400 şirket ise faaliyetlerinin sebep olduğu gıda atıklarını, 2025 yılında 2016 düzeyine kıyasla %50 azaltmayı taahhüt etmişti.

Consumer Goods Forum, Health & Wellness Resolutions and Commitments çıktılarını geçtiğimiz haftalarda bir rapor olarak yayımladı. Bu yıl üçüncüsü yayımlanan raporda,  CGF üyesi 78 şirketin bu konuda gerçekleştirdiği iyi uygulamalar ve verdikleri taahhütlerle ilgili ilerlemelerine yer veriliyor.CGF Health & Wellness programı, dünyanın dört bir yanındaki perakendeci ve tüketim malları üreticileriyle beraber, tüketicilerini, müşterilerini ve çalışanlarını daha sağlıklı ve bilinçli tercihler yapmaya ve gıda israfını azaltmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Raporun çıktılarına göre 78 şirketin %49’u ürünlerin besin değerleri ve bileşenleri ile ilgili politikalarını halka açık hale getirdi. 12 yaş ve altındaki çocukları hedefleyen reklam yapmama taahhüdünü yerine getiren şirket oranı da yine %49 oldu. Kaydettiği ilerlemeyi paylaşan 78 şirketin tümü, tüketicilere daha sağlıklı yeme-içme alışkanlıkları edindirme ve daha sağlıklı bir yaşam sunma taahhüdü kapsamında 2015 yılında tüketicilerine daha sağlıklı ürünler içeren bir ürün gamı sunarken; %81’i şirket politikalarını bu hedef doğrultusunda güncelleyerek taahhüdünü yineledi.  Güncellenen politikalar çerçevesinde şirketler, toplamda 84.000 ürününü daha sağlıklı ve besin değeri daha yüksek olacak şekilde formüle etti. Rapora katkıda bulunan perakendecilerin %96’sı tüketicilerini daha sağlıklı besin tercihleri yapmaya ve gıda israfını önlemeye yönlendirirken, rapora katkıda bulunan üreticilerde bu oran %86 oldu.

Raporda ilerlemelerini paylaşan CGF üyesi 78 şirketin 2015 yılında ulaştığı toplam tüketici sayısı 1.8 milyarı buluyor. Müşterilerinin, çalışanlarının ve tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını belirlemede payı hayli yüksek olan şirketlerin, tüketicileri daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmeye ve gıda israfını önlemeye teşvik edecek politikalar ve uygulamalar geliştirmeleri büyük önem taşıyor.

Bir diğer tarafran, bu konularda şirketlere düşen sorumluluğun farkında olan hükümetler, gıda israfını önlemeye yönelik, şirketlerin gıda politikalarını düzenleyecek yeni yasalar çıkarıyor. Avrupa’da Fransa, İngiltere ve İsveç gibi ülkelerde marketlerde satılmayan yiyeceklerin doğrudan atık olarak gömülmesini yasaklayan uygulamaların başlatılması konusunda ciddi baskılar mevcut.

Geçtiğimiz hafta Fransa, marketlerde satılamamış yiyeceklerin atık olarak atılmasını yasaklayan bir yasa çıkardı; bunun yerine bu yiyeceklerin yardım kuruluşlarına veya aşevlerine bağışlanması konusunda şirketler teşvik ediliyor.

Benzer şekilde İngiltere’de de şirketlerin atık yiyecekler konusunda izlediği politikalar gözden geçiriliyor. Gıda israfı konusunda notu Avrupa ortalamasına göre oldukça düşük olan İngiltere’de senede yaklaşık 14 milyon ton gıda israf ediliyor. (Avrupa ortalamasının iki katı). Dikkat çeken en önemli nokta ise bu israfın yarısı kadarının aileler tarafından yapıldığı. Bu yüzden İngiltere’de şirketler satılmayan ve tüketilmeyen gıdaların geri dönüşümü ile ilgili kampanyalar düzenliyorlar. Sağlıklı beslenme ve gıda israfını önleme kampanyaları ile tüketilmeyen/satılmayan gıdanın yardım kuruluşlarına bağışlanması; elektrik veya hayvan yemi üretilmek üzere enerji ve tarım şirketlerine gönderilmesi teşvik ediliyor.
 
 

PAYLAŞ: