Menu EN

S360MAG

19 October

OECD “Dijital Ekonomiye Bakış 2017” raporunu yayımladı

OECD’nin iki yılda bir yayımladığı “Digital Economy Outlook” raporunun yeni sayısında internet altyapısı ve internet kullanımının, OECD ülkeleri ve bu bölgede faaliyet gösteren şirketler arasında nasıl farklılık gösterdiği irdeleniyor. Raporda, evlerde ve özel sektörde yüksek hızlı internete, geniş bant abonelik ücretlerine, mobil veri kullanımına, dijital beceri ve istihdama, bilişim teknolojileri (BT) ve iletişim sektörlerinde patentlere, ileri dijital teknolojinin kullanımına ve çevrimiçi devlet hizmetlerine erişim trendleri inceleniyor. Dijital dönüşümün politik sonuçları da raporda ele alınan konular arasında yer alıyor.

Dijital ekonomideki dönüşüm, buna bağlı oluşan yeni fırsat ve engeller üzerinde durulan raporda, OECD ülkeleri ve partner ekonomilerin, kamu politikaları ile ilgili hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla bilişim ve iletişim teknolojileri (BİT) ile internetten faydalanma yöntemlerinin altı çiziliyor. Buna ek olarak, düzenleyici kuruluşların ve politika opsiyonlarını belirleyenler, dijital ekonominin potansiyelinin inovasyon ve kapsayıcı büyümeye öncülük etmeleri amacıyla bilgilendiriliyor.Hükümetler, dijital dönüşümün getirdiği risk ve fırsatların giderek daha da farkına varıyor. Buna bağlı olarak hükümetler, dijital dönüşümün inovasyon, kalkınma ve toplumsal refah için faydalarını en üst düzeyde değerlendirmek için dijital dönüşümün politik sonuçlarının üzerine eğiliyor, bütüncül bir yaklaşım sergileyerek entegre politika çerçeveleri geliştiriyor.

Ekonomik durağanlığın devam eden etkilerine rağmen BT hizmetleri büyümeye devam ediyor ve olumlu bir görünüm sergiliyor. Küresel ekonomik krizden bu yana, toplam katma değer verisine paralel şekilde, OECD’de BİT sektörü kaynaklı katma değer azalmıştı. BİT sektöründeki telekomünikasyon hizmetleri, bilgisayar ve elektronik cihaz üretiminde katma değer azalırken, BT sektöründe artmış, yazılımcılıktaysa sabit kalmıştı.

Raporda ayrıca iletişim altyapıları ve hizmetlerinin yeni veri akışı için hızla arttığı, BİT sektöründeki kullanımların büyümeye devam etmekle birlikte ülkeler, şirketler ve bireyler arasında eşit olmayan bir dağılım gösterdiği belirtiliyor. Meslekler ve ticaret sektörü dahil olmak üzere dijital inovasyon ve yeni iş modellerinin dönüşümü tetiklediği bildiriliyor. BİT’in günlük hayat ve işte etkin kullanımının daha özel ve genel beceriler gerektirdiği, dijital güvenlik ve mahremiyet endişelerinin BIT’in kullanımını ve iş fırsatlarını sınırlandırdığı, yapay zekanın önemli politik ve etik sorularla birlikte gündeme geldiği ve “blok zinciri”nin (block chains) potansiyelinin teknik ve politik engellere bağlı olduğu raporda üzerinden geçilen diğer konular arasında yer alıyor.

PAYLAŞ: