Menu EN

S360MAG

7 April

Antroposenin Dünya'ya yükü

Yaşayan başka hiçbir türün Dünya üzerinde insanlık kadar etki bırakmadığını biliyoruz. Fakat bu bilinenin ötesinde şu ana kadar bu etki hiç ölçülmedi ve sayısallaştırılmadı. İsmini insanın Dünya üzerindeki etkisini ifade eden terimden alan Anthropocene dergisi, yayınladığı meta analiz makalesinde insan varlığının belirleyici olduğu jeolojik çağı inceliyor.

Biyosfer Dünya üzerinde yaşayan tüm varlıkların toplam kütlesini ifade ederken  teknosfer ise insanlık tarafından üretilenleri kapsıyor. Yapılan araştırmanın amacı teknosferin ağırlığına dair bir hesaplama gerçekleştirmek.

Bu hedefle yazılan rapor, insan etkisini farklı alanlara ayırıyor;

·      Teknosfer içerisinde materyal ağırlık olarak 11,1 trilyon tonla ilk sırada şehirler gelirken, şehirleri 6.3 trilyon tonla kırsal kesimdeki yapıların sebep olduğu ağırlık izliyor. Toplam 30,11 trilyon ton ağırlığa sahip olan teknosferin dünyanın geneline dağıtılması, yeryüzünün her metrekaresinin 50 kg materyalle kaplanması anlamına geliyor.·      Günümüzde insanların toplam biokütlesi 300 milyon ton olarak ölçülüyor. Bu rakam insanlardan önce yaşamış olan tüm büyük karasal omurgalıların kitlesinin iki katıyken, yaşayan tüm omurgalıların kütlesindense epeyce  büyük.

·      Atmosferik CO2 1 trilyon tonla teknosferin küçük bir kısmını kapsıyor. 150.000 adet Mısır piramidine eşit olan bu ağırlıktaki CO2 tüm dünyanın etrafını 1 metre kalınlığında bir katmanla kaplayabilir. İnsanlığın Dünya üzerinde bıraktığı her etki nedeniyle bu katman her gece 1 milimetre daha kalınlaşıyor ve yapılan bu hesaplama okyanuslardaki canlılığın tuttuğu CO2 salımını henüz içermiyor bile.

PAYLAŞ: