Menu EN

S360MAG

8 June

FTSE Russell Smart Beta Anket Sonuçlarını Açıkladı

Önde gelen uluslararası endeks ve veri sağlayıcılarından FTSE Russell’ın gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, küresel smart beta endekslerinin benimseme seviyesinin en yüksek seviyesine ulaştı. Anket ayrıca, akıllı sürdürülebilirliğe ve küresel kurumsal varlık sahiplerinin çok-faktörlü endekslere olan yüksek ilginin devam ettiğini kanıtladı.

“Smart Beta: 2017 Küresel Varlık Sahipleri Anket Bulguları”na (Smart beta: 2017 global survey findings from asset owners) göre, smart beta endeks tahsisinin %46'lık bir oranla en yüksek noktaya ulaştığını gösteriyor. Bu oran, geçtiğimiz yıl %36 olarak ölçülmüştü. Son üç yılda smart beta endekslerinin sayısının ve talep oranının sürekli olarak arttığı görülüyor. Avrupa'daki tercih edilme oranı %60 seviyesinde ve bu da Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik toplamından çok daha yüksek. Smart beta alım oranlarında en büyük yükseliş 1-10 milyar dolar yönetilen varlık sahiplerinde (YV) görüldü. Geçtiğimiz yıl en yüksek oranda alım 1 milyar doların altında YV olan varlık sahiplerinde görülmüştü.

Bu yıl elde edilen sonuçlar çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) konularının, smart betaya uygulanmasında güçlü ilgi artışını işaret ediyor. “Akıllı sürdürülebilirlik” tanımı ise buradan, ÇSY konularının, smart beta endekslerine uygulanmasından geliyor. Kuzey Amerika ve Avrupa'da akıllı sürdürülebilirlik endeksi bazlı stratejiler varlık sahipleri arasında 10 milyar dolardan fazla YV ile en büyük talebi gördü. Yine de bölgesel farklılıklar görülmeye devam ediliyor. 10 milyar dolar YV içinde Avrupa'da yaşayan varlık sahiplerinin yaklaşık %80'i ÇSY'yi smart beta stratejisine uygulamayı düşünürken, bu oran Kuzey Amerika'da sadece %30. Anket bölgesel oranların yanı sıra varlık sahiplerinin karar alma konusundaki önceliğinin toplumsal hedefler ve yasal şartlardan ziyade yatırım kararı olduğunu gösteriyor.FTSE Russell Kuzey Amerika Araştırma Direktörü Rolf Agather, dördüncüsü yayımlanan smart beta anketlerinin varlık sahiplerinin smart beta endekslerinin kolayca kabul ettiklerini ve bu endekslere dayalı stratejilerini geliştirmeye devam ettiklerini gösterdiğini belirtti. Agather’e göre, varlık sahipleri ve danışmanları smart beta endekslerini her geçen gün daha iyi anlamaya başlıyor ve mevcut tüm smart beta araçlarını kullanarak yatırımlarını akıllıca yönetiyor. Agather, smart beta endekslerinin tercih edilme oranının güçlü bir şekilde artacağı da tahmin ediyor.

Anket bulgularından önemli olan bir diğerleri ise şu şekilde:

·      Geri dönüşte görülen artış ve risk azaltımı, smart beta kullanımında öncelikli sebepler olarak görülüyor.

·      Maliyetten tasarruf her yıl daha önemli hale geliyor.

·      Bu yıl çok-faktörlü smart beta kombinasyonları, tüm smart beta endeksleri arasında en popüler hale geldi; bunlar ayrıca en çok değerlendirmeye tabi tutulan smart beta endeksleri.

PAYLAŞ: