Menu EN

S360MAG

4 September

Citibank Raporu: Küresel Isınmayı Yavaşlatarak Trilyonlarca Dolar Tasarruf Sağlanabilir

ABD’nin en büyük 3. bankası olan Citibank’ın “Citi Küresel Perspektifler ve Çözümler” bölümünün (Citi Global Perspectives & Solutions) yayımladığı “Energy Darwinism 2” raporunda düşük karbon salımlarının yapıldığı bir geleceğin getireceği ekonomik maliyetler ve bu geleceğin getirebileceği faydaları inceleniyor.

The Guardian’ın haberleştirdiği raporda ele alınan iki senaryo var: faaliyetlere mevcut şekilde devam etmek, “harekete geçmemek” (Business as Usual) ve düşük karbon salımlı bir enerji arzının sağlandığı bir geleceğe doğru “harekete geçmek”. Buna göre, her iki senaryoda da enerji talebinin karşılanması için yapılması gereken yatırımların neredeyse eşit olması raporun en ilginç çıktılarından biri.

Rapora göre, “harekete geçmek” senaryosunda 190,2 trilyon dolar, “harekete geçmeme” senaryosunda ise 192 trilyon dolar yatırım gerekiyor. Dolayısıyla, harekete geçme senaryosundaki azaltılan yakıt tüketimi ve yükselen enerji verimliliği seviyesi sayesinde, harekete geçmemeye kıyasla yaklaşık 1,8 trilyon dolar daha ucuz olarak öngörülüyor.  

Sonuç olarak, iklim değişikliğine karşı harekete geçmenin aleyhinde üretilen “çok pahalı”, “küresel ölçekte bir ekonomik krize sebep olabilir” gibi argümanların, raporun bulguları sayesinde kolaylıkla çürütülebilir. Tam tersine, iklim değişikliğine karşı harekete geçerek tasarruf sağlanabileceği görülüyor. Üstelik, bu sonuca, harekete geçerek önleyeceğimiz iklim değişikliğinin sebep olacağı hasarların sebep olacağı maliyetler de dahil değil.Peki, iklim değişikliğinin getireceği maliyetleri hesaba katılınca durum nasıl? Yukarıdaki görselden de anlaşılacağı gibi, sıcaklık artışını yaklaşık 4,5°C seviyesinde tutulması, 1,5°C seviyesinde tutulmasına kıyasla yaklaşık 52 trilyon dolar ekstra maliyete sebep olacağı öngörülüyor. Ayrıca, 1,5°C ile 2,5°C ısınma senaryoları arasında bile 24 trilyon dolarlık fark göze çarpıyor.

Rapora göre, karbon kirliliğinin önüne geçilmesi ve küresel ısınmanın yavaşlatılması sayesinde yatırıma pozitif geri dönüş sağlanması (ROI) mümkün. Ekonomik anlamda iklim değişikliğine karşı harekete geçmek karlı ise, neyi bekliyoruz? Bu soru, kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıt endüstrilerinin bu durumdan zarar görecek olması ile açıklanıyor. İklim değişikliğine karşı harekete geçmek için, fosil yakıt rezervlerinin yer üstüne çıkarılmaması ve kademeli olarak kullanımlarının azaltılması gerekiyor.

Raporda yapılan tahminlere göre, harekete geçmek, önümüzdeki 25 yıl içerisinde kömüre yapılan yatırımların 11,5 trilyon dolar, doğal gaza yapılan yatırımların ise 3,4 trilyon seviyesinde azaltılması anlamına geliyor. Buna paralel olarak, küresel sıcaklık artışının yaklaşık 2°C seviyesinde tutabilme şansına sahip olmamız için,  güncel küresel petrol rezervlerinin 1/3’ünün, doğal gaz rezervlerinin yarısının ve kömür rezervlerinin %80’inin kullanılmaması gerekiyor.

Fosil yakıt endüstrisi, tüm dünyada birçok hükümet üzerinde ciddi bir nüfuz sahibi olması, iklim değişikliğine karşı harekete geçmeyi zorlaştırıyor. Yine de, insanlığın sebep olduğu iklim değişikliğinin bilimsel ve ekonomik gerçekliğine karşı gelmemek ve iklim değişikliğinin etkilerini olabildiğince azaltacak önemlerin acilen alınması gerekiyor. Dünya çapındaki liderlerin, Paris’te yıl sonunda yapılacak olan Uluslararası İklim Zirvesi, bu konuda sahip olduğumuz son fırsatlardan biri olduğunu unutmamaları gerekiyor.
 

PAYLAŞ: