Menu EN

S360MAG

10 December

Yeni ÇED Yönetmeliği Yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) yönetmeliğini 25 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı. Son yönetmelikte, büyük altyapı projeleri, toplu konut, AVM ve golf sahaları  “ÇED’den muaf” tutuldu. 

-  Bu yönetmelikle beraber, 500 konutun altındaki toplu konut inşaatları, golf tesisleri ya da AVM'ler ve 100 kilometreden daha kısa demiryolu projeleri için ÇED süreci hemen başlatılmayacak. Bu projelerden hangilerinin ÇED sürecine tabi olacağına, yapacağı inceleme neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karar verecek. 

- Eski yönetmeliğe göre, olumsuz çevresel etkileri bulunmayan projeler ÇED’e tabi olmuyordu. Yapılan tanım değişikliğiyle, “…projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun belirlenmesi üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğine…" karar verme yetkisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verildi. 

- Yeni yönetmelikte, yatırımdan etkilenecek yerel paydaşların ÇED sürecine katılımalarının sağlaması ve  bilgilendirilmesine ilişkin kuralları düzenleyen madde değişitirildi. Bu durumun sonucu olarak yatırımcı işletme, ÇED için hazırladığı başvuru dosyasını artık yayımlamak zorunda değil.

- Önceki düzenlemeye göre, ÇED sürecini geçen ve yatırıma başlayan işletmelere, ”C¸ED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda…" maksimum 90 günlük süre boyunca varolan eksikliklerin giderilmesi istenebiliyor, bunun yapılmaması halinde yatırım durdurulabiliyordu. Yeni düzenlemede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tanıdığı 90 günlük süre sınırı kaldırılarak idareye belirsiz bir süre boyunca izin verme yetkisi getiriliyor.

Yönetmeliğin tamamını Resmi Gazete'den inceleyebilirsiniz. 

Kaynak:  Bülent Duru - Al Jazeera,  Pelin Cengiz - T24

PAYLAŞ: