Menu EN

S360MAG

17 June

Sürdürülebilirlik Liderleri Anketi Yayımlandı

SustainAbility ve GlobeScan tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen “Sürdürülebilirlik Liderleri Anketi” (Sustainability Leaders Survey) 2016 sonuçları geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Anket kapsamında 84 ülkeden iş dünyası, hükümet, sivil toplum kuruluşu ve akademik camiaya ait 900’ün üzerinde uzman paydaş, görüşlerini paylaştı. Anket,  Aralık 2015 Paris Sözleşmesi’nden sonra düzenlenen ilk “Sürdürülebilirlik Liderleri Anketi” olma özelliğini taşıyor.  “Sustainable Brands” ile yapılan işbirliği sayesinde, anket kapsamı Asya ve Latin Amerika bölgelerine genişledi. Araştırmada B Corp sertifikalı şirketlerin başarısı dikkat çekti. Öyle ki Patagonia ve Natura liderler araştırmasına üst sıradan girdiler.

Detaylı araştırma sonucunda özetle, sürdürülebilir kalkınma bağlamında devlet dışı aktörler bu sene de zirvede yer alırken yerel hükümetler en kötü performans gösterenler arasında. Katılımcıların %57’si 1992 Rio Dünya Zirvesi’nden beri sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir kalkınmaya pozitif etkisinin olduğunu düşünüyor. Buna ek olarak sosyal girişimciler, akademik kuruluşlar ve kitlesel değişim çabalarını da olumlu olarak gördüklerini söylemekte yarar var. Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine ulaşmada hükümetlerin ve özel sektörün eş sorumluluğa sahip olduğuna inanan uzmanlar, çok sektörlü ortaklıkların ilgili hedeflere ulaşmada kritik rolü olduğuna dikkat çekiyor. 

Ayrıca son yıllarda hükümetlerin bu süreçlere liderlik etmesi gerektiğine olan inanç azalırken özel sektörden beklentiler artmışa benziyor. 5 senedir üst üste olduğu gibi bu yıl da Unilever sürdürülebilirlik konusunda küresel kurumsal lider konumunda. Üstelik bunu, geçen senelere kıyasla oranını artırarak uzmanların %43’ünün onayını alarak başarmış görünüyor. Unilever haricinde Patagonia, Interface, IKEA VE Tesla gibi markalar ilgili değerlendirme sonucunda olumlu yönde dikkat çekiyorlar. Bölgesel liderlere göz gezdirdiğimizde tüketiciye dönük şirketlerin bayrağı çektiğini görüyoruz. Avrupa’da Unilever, Kuzey Amerika’da Patagonia, Afrika’da Woolworths, Latin Amerika’da Natura ve Asya’da Tata kurumsal lider konumunda. 

Katılımcıların %44’ü Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada en etkin yöntemlerin ortaklık oluşturma ve ürün-hizmet geliştirme olduğunu düşünüyor. Ayrıca uzmanlar, özel sektörün, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini, amaç belirleme ve risk analizi süreçlerine ışık tutacak şekilde kullanmaları gerektiğine dikkat çekiyor. Anket sonuçlarına göre sivil toplum kuruluşları arasında %30 ile WWF ve %20 ile Greenpeace sürdürülebilir kalkınma konusunda liderliğe sahipken, hükümetler bazında baktığımızda ise İsveç (%27) ve Almanya (%25) başı çekiyor. 

Tüm bunların yanında, sürdürülebilir kalkınmaya geçiş konusunda sanayinin çabalarına eleştirel yaklaşan uzmanlar, tüm sektörlere karşı negatif değerlendirmelerde bulunmakta. Sanayii sektörleri arasında orman ürünleri, bioteknoloji ve ICT alanında faaliyet gösteren şirketler geçişi en sağlıklı şekilde gerçekleştirenler iken, petrol, gaz ve madencilik  endüstrileri uzmanların %75’i tarafından olumsuz değerlendirilmiş durumda.

PAYLAŞ: