Menu EN

S360MAG

26 February

Küresel İstihdam ve Toplumsal İlerleme Raporu

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) dünya çapında uygulanan makroekonomik politikaları, istihdam politikalarını, toplumsal gelişmeleri ve bu faktörler arasındaki ilişkileri inceleyerek daha fazla istihdam ve dengeli gelir yaratacak politikaları tartıştığı Küresel İstihdam ve Toplumsal İlerleme (World Employment and Social Outlook) raporunun 2016 yılındaki trendleri inceleyen sayısı yayımlandı. Raporda küresel çapta işsizlik oranları hakkında tahminlerde bulunulurken, gelişmekte olan ekonomilerin durumlarını inceliyor. Aynı zamanda dünya çapında iş fırsatlarının artırılması için çeşitli politika önerilerinde de bulunuluyor.

Raporda yer alan verilere göre Dünya ekonomisi geçtiğimiz yıl %3.1 büyüme gösterirken, ilerleyen yıllarda bu büyümenin azalacağı tahmin ediliyor. Bu azalmanın sebebininse, yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde yaşanması beklenen daralmalar olarak düşünülüyor. Küresel ekonomideki bu yavaşlamanın etkilerinin 2016’da hissedileceği, işsizlik oranlarının özellikle gelişmekte olan ülkelerde artacağı ön görülüyor. Geçtiğimiz yıl, çoğu gelişmekte olan ülkelerde yaşayan 197.1 milyon insanın işsiz olduğu göz önüne alındığında, 2016 yılında yaşanacak olumsuz gelişmelerin özellikle Asya, Latin Amerika ve Afrika ekonomilerini olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Küresel ekonominin büyüme hızının azalması gelişmekte olan ekonomilerde yaşanan durgunlukla açıklanırken özellikle Brezilya ve Rusya gibi büyük ekonomilerin düşüş dönemine girmesi ve Çin gibi hızla gelişen ekonomilerin de büyüme ivmelerinin azalması  bu yavaşlamaya sebep olarak gösteriliyor. Yavaşlamanın bir diğer sebebi ise bu zamana kadar küresel ekonominin iki katı hızla seyreden küresel ölçekli ticaretin, küresel ekonomi ile aynı, hatta küresel ekonomiden daha yavaş seyretmesi olarak görülüyor. Bu ekonomik gelişmelerin iş piyasasına etkileri de yadsınamayacak ölçüde: küresel çapta 197 milyon olan işsiz sayısı, küresel ekonomik kriz öncesine göre 27 milyon artmışken, bu rakama önümüzdeki iki yılda 3.4 milyon insanın daha ekleneceği tahmin ediliyor. Brezilya ve Çin gibi gelişmekte olan ülkeler ile petrol ticaretinin ana gelir kaynağı olduğu Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde işsizlik oranlarının çok daha yüksek seviyelere çıkması bekleniyor.Küresel ölçekte güvencesiz istihdam sorunundan etkilenen insan sayısı 1.5 milyar (toplam istihdamın %46’sı) olurken, Güney Asya ve Sahra Altı Afrika’nda bu oran %70’i buluyor. Güvencesiz istihdam altında çalışanlar yan haklardan faydalanamazken, düşük ve dengesiz gelir elde ediyorlar. Güvencesiz istihdamdan en çok etkilenenin ise kadınlar olduğu görülüyor. Kadın çalışanlar Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika ve Arap ülkelerinde %25-35 oranında daha fazla güvencesiz istihdama maruz kalıyorlar. 2015 yılında, bir işte çalışmalarına rağmen yoksulluk sınırında veya yoksulluk sınırının altında yaşayan insan sayısının ise 327 milyon olduğu görülüyor. Çalışma çağında olup işgücüne katıl(a)mayan insanların sayısı ise 2 milyarı buluyor.

Bölgesel olarak bakıldığında ise, Türkiye ile benzerlik gösteren gelişmekte olan ülkeleri barındıran Latin Amerika ve Karayipler (LAC) ekonomik anlamda özellikle 2011 yılının ortalarından bu yana ivme kaybetmeye devam ediyor. Bölge her ne kadar 2015 yılında Doğu Avrupa’dan sonra en küçük büyüme oranına sahip olsa da, Orta Amerika ülkeleri, ABD ile olan ekonomik bağlantıları sayesinde ekonomik olarak görece büyüme gösteriyor. Doğu Avrupa hariç Avrupa’nın geriye kalan kısımlarında küresel krizlerin etkilerinin azalmaya başladığı dikkat çekiyor. Öte yandan beklenenin aksine geçtiğimiz yıllarda birçok ülkenin ekonomisi neredeyse hiç gelişme gösteremedi veya gerileme yaşadı. Kıbrıs %1.2’lik bir büyüme gösterirken İtalya %0.9, Portekiz %1.6, Slovenya %2.6 ve İspanya %3.1’lik büyüme gösterebildi.

PAYLAŞ: