Menu EN

S360MAG

6 October

Sürdürülebilir Borsalar Raporu açıklandı

Corporate Knights, her yıl borsaları sürdürülebilirlik konularında yapılan bildirimlere göre değerlendirdiği “Measuring Sustainability Disclosure” (Sürdürülebilirlik Bildirimlerinin Ölçümü) raporunu yayımladı. Raporda borsalar, endekslerinde yer alan şirketlerin, enerji, sera gazı salımları, iş sağlığı ve güvenliği verileri, personel giderleri, atık ve su gibi sürdürülebilirlik göstergelerini (KPI’ları) ne ölçüde açıkladığına göre sıralanıyor. Analizler, Bloomberg ve Thomson Reuters’ın veri tabanları kullanılarak yapılıyor ve 55 büyük ölçekli halka açık şirketin veri paylaşma oranları, 2011-2015 yılları arasındaki artış ve açıklamaları ne ölçüde vaktinde yaptıkları incelenerek yürütülüyor.

Bu sene Helsinki Borsası, genel sürdürülebilirlik açıklamasına dayalı değerlendirilen dünya genelinde 55 borsa arasında ilk sırada yer aldı. Yayımlanan raporda, dünyanın en büyük şirketlerinin eksik raporlama yaparak yatırımcıların düşük karbon ekonomisine geçişte tam rol oynamalarını sağlayacak verilere erişimini engelledikleri de belirtiliyor.Borsa İstanbul bu yıl rapordaki listede kendine 20. sırada yer buldu. 2016 yılında 35. sırada yer alan Borsa İstanbul’da büyük ölçekli 57 şirket bulunurken, açıklama oranı %60,1, açıklama oranlarındaki beş yıllık artış ise %55,9 olarak görülüyor. Vaktinde açıklama oranı ise %28,5 olarak belirtildi.

Rapor kapsamında değerlendirilen 6.441 şirketin %78’i çalışan bordrolarını paylaşırken, bunu %43 ile sera gazı, %40 ile enerji, %38 ile su, %29 ile atık, %24 ile iş kazaları ve %15 ile çalışan devir oranı konularındaki ifşalar izliyor. Geçtiğimiz beş senede, sera gazı, enerji, atık ve iş kazası açıklamalarında önemli aşama kaydedilmezken, su ve çalışan açıklamalarında yıllık %10’luk bir artışla gelişme kaydedildiği görülüyor. Rapor aynı zamanda açıklamaların, yatırımcıların sürdürülebilirliği değer yaratma hikayeleri ile birleştiren şirketleri ayırt etmelerini sağlayan temel performans göstergelerine nasıl dönüştürülebileceğini gösteriyor.

Avustralya Borsası, Johannesburg Borsası ve 2013 yılında 40. sırada yer alırken bu sene 10. sıraya kadar yükselen Tayland Borsası haricinde listenin ilk onunda ağırlıklı olarak Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinden borsalar bulunuyor. Bu sene dört basamak tırmanarak dördüncü sıraya yükselen Londra Borsası ise büyük şirketlerin %91’inin sera gazı açıklamasında bulunmasıyla diğer borsalar arasında lider konumda yer aldı.

Kopenhag Borsası %4,4 oranıyla çevresel anlamda sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen en yüksek gelire sahip olurken petrol zengini Norveç’in Oslo Borsası’nda petrol, gaz, termal kömür gibi yenilenebilir olmayan kaynaklardan elektrik üretiminde kurumlar %44,5 oranında gelir sağlıyor. Bunu %43,9’luk oran ile Moskova Borsası takip ediyor. Varşova Borsası ise 1 milyon ABD doları gelire karşılık 1,674 metrik ton sera gazı ile değerlendirilen 55 borsa arasında en yüksek birim gelir başına karbon salımına sebep olan borsa olarak gösteriliyor. Teknoloji şirketlerinin ağırlıkla bulunduğu Nasdaq ise 1 milyon ABD doları gelire karşılık 76 metrik ton sera gazı emisyonu ile en düşük karbon salımı olan borsa konumunda.

PAYLAŞ: