Menu EN

S360MAG

13 October

“The World Benchmarking Alliance” görüş alma faaliyetlerini başlattı

Uluslararası çok paydaşlı bir girişim olan “The World Benchmarking Alliance” (Dünya Karşılaştırma Ölçütü İttifakı) sürdürülebilirlik performansı ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SKH) katkıları temel alarak şirketleri sıralayan karşılaştırma ölçütleri geliştirecek. “Aviva”, “UN Foundation”, “Index Initiative” ve “Business and Sustainable Development Commission”ın kurucuları arasında yer aldığı girişim, karşılaştırma ölçütlerini erişime açık olarak yayımlayacak. Bu doğrultuda girişim, önümüzdeki dokuz ay boyunca söz konusu karşılaştırma ölçütleri üzerine görüş alma sürecini başlattı. Sürece, kurucu ortakların yanı sıra Birleşik Krallık, Danimarka ve Hollanda hükümetleri destek olacak. 

“Küresel Hedefler Haftası” kapsamında, BM Genel Kurulu’nun 72. Oturumu’nda girişimin kurucu üyelerinden liderler konuşmalar gerçekleştirdiler. Konuşmalarda, sürdürülebilirlik ve SKH çerçevesine oluşturulan girişimin önemi, girişimin sivil toplum temelli olmasının yarattığı değer ve karşılaştırma ölçütlerinin rehberliğinde oluşacak ortaklıklarla daha iyiye erişmek için oluşacak rekabetin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, girişimin, gelişmekte olan bölgelere iyi bir örnek oluşturacağının ve SKH’ne katkıda bulunmanın bir nevi “kurumsal rekabet sporu”na dönüşeceğine dair görüşler paylaşıldı.

İş dünyasında uzun yıllardır kullanılan, eksik görülen alanları veya yeterli düzeyde yönlendiricilik gösterememesi nedeniyle tartışmalara sebep olan karşılaştırma ölçütlerinin geliştirilmesi sürecinde sağlanacak ortaklığın ve bu konudaki uluslararası birikimin etkin olarak kullanılmasının hem finansal sistem katılımcılarının tümü için hem de çok daha geniş bir çerçevede dünyamız için değerli olduğuna inanıyoruz. Bu konudaki gelişmeleri düzenli olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

PAYLAŞ: