Menu EN

S360MAG

4 August

AB’den “Yeşil badana” ile mücadele için “yeşil finans etiketleri”

Avrupa Birliği, iklim değişikliği ile mücadelede liderlik göstermek amacıyla yeşil finansal ürünleri sınıflandırmayı ve bu ürünlere yeni etiketler oluşturmayı planlıyor. Sınıflandırma ve etiket oluşturma çalışmaları, AB kamu ve özel sektörünün yenilenebilir enerji ve diğer yeşil sanayileri desteklemek amacıyla yaptığı harcamaları arttırma planının küçük bir parçası. Avrupa Birliği Komisyonu, küresel ısınmanın minimum seviyede tutulması hedefine ulaşılması için Avrupa Birliği'nin, gelecek yirmi yıl boyunca her yıl 180 milyar avro ek yatırıma (207 milyar dolar) ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor.

Yeşil finans ürünlerinin daha net sınıflandırılması ve ortak bir etikete sahip olmasının, çevreye duyarlı piyasaları pozitif etkilemesi ve şirketlerin gerçekte olduklarından “daha yeşil” olduklarını iddia ettikleri “yeşil badana” (greenwashing) yapılmasını önleme konusunda katkı vermesi bekleniyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Donald Trump yönetiminin, ABD’yi Paris Anlaşması'ndan çekme kararının, Avrupa için yeni fırsatlar yaratabileceğini belirtiyor. Dombrovskis, bir konferansta daha gelişmiş etiketleme yöntemlerinin, düşük karbon ekonomisine geçiş için gerekli olan sürdürülebilir ve yeşil ürünler konusunda ihtiyaç duyulan güveni arttıracağını dile getirdi.Avrupa Yatırım Bankası, önümüzdeki beş yıl içinde iklim değişikliği ile mücadele etmek için yılda yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım hedefi gerçekleştirmeyi taahhüt etti. Bununla beraber, sektörü canlandırmak için özel finansmana ihtiyaç sürüyor. AB’nin Sürdürülebilir Finans üzerine uzman grubunun yayımladığı bir rapora göre, yeşil finans ürünleri için ortak kabul görmüş etiket ve standartların eksikliği, şimdiye kadar pazarın gelişimine engel oluyor. Raporda, yeşil fonların Avrupa tahvillerine yatırılmış 3,1 trilyon Euro ve 3,4 trilyon Euro değerindeki öz kaynak fonlarına karşın, 2016 yılında yaklaşık 145 milyar Euro yönetilen varlığa sahip olduğu belirtiliyor.

Dombrovskis, sınıflandırmanın, bu ürünlerin büyümesini hızlandıracak bir Avrupa standardının eksikliğine rağmen, yeşil tahvillerin küresel değerini bu yıl iki kat artırarak 131 milyar avroya çıkaracağı tahmininde bulundu. Uzman grubun raporunda, yeşil güven belgelerinin (green credentials) daha net tanımlanmasının, yatırımcıların kararlarını desteklemek ve iklim değişikliğini yavaşlatma konusunda küresel hedeflerle eşleşmesi için öz kaynak fonları ve diğer varlıklar için de kullanılması gerektiğini belirtildi. Grup, yıl sonuna kadar sürdürülebilir finansmanı arttırmak amacıyla AB düzeyinde gerekli olan düzenleyici değişikliklerin daha kapsamlı bir değerlendirmesini sunacak.

PAYLAŞ: