Menu EN

S360MAG

22 September

Geleceğin en çok çalışılmak istenen şirketleri

Great Place to Work tarafından her sene hazırlanan Fortune 100 Best Companies to Work for® listesi açıklandı. 20 yıl öncesine göre çalışanların iş yerlerindeki deneyimlerinin geçmişe göre oldukça geliştiğinin gözlemlendiği Raporda, geleceğin iş yeri kültürünün nasıl olacağına dair 3 önemli trend paylaşılıyor ve Fortune 100 Best Companies listesine giren şirketlerin bunu nasıl başardıklarına ve güçlü iş yeri kültürünü nasıl avantaja dönüştürdüklerine dair somut veriler yer alıyor.Google, BCG, Cisco gibi tanınan markaların yer aldığı listedeki en iyi 100 şirketin piyasa genelinde daha iyi performans göstererek cirolarını üç kat arttırmış olmaları ve büyümeleri, çalışanlar için iyi bir iş yeri kültürü oluşturamayan ve trendlere uyum sağlayamayan şirketlerin piyasada geri kalacağı görüşünü kanıtlar nitelikte. Ankette çalışanlara, genel anlamda çalışan bağlılığından iş hayatı ve özel hayat dengesine, iş ortamında kendilerini rahat hissedip hissetmediklerinden yöneticileriyle ilişkileri konularına farklı alanlarda sorular soruluyor.
Raporda ayrıntılı bir şekilde incelenen ve gelecekte şirketlerin performansını etkileyeceği düşünülen üç öngörüden ilki “tüm çalışanlar için adil iş yeri”. Çalışanlarla yapılan anketlerde, işlerin yürümesi konusunda dürüst ve şeffaf davranma, gerçekten hak eden kişilerin terfi alması, yöneticilerin taraf tutmaktan kaçınmaları, pozisyondan bağımsız olarak herkesin iş yerinin bir üyesi olması ve herkesin kabul görme hakkının olması, yapılan işin maddi anlamda karşılığından tatmin olma, haksız muamele görmeyeceğinden emin olma gibi maddeler çalışanlar tarafından oylanıyor. Bu maddelerin çoğu ilk 100’de yer alan şirketlerin çalışanları tarafından daha olumlu oylanıyor. Örneğin 1998 yılında listede ilk yüze giren şirketlerin çalışanları işlerin yürümesi için dürüst ve şeffaf davranma maddesini %56 oranında olumlu olarak oylarken, 2017 yılında bu oran %79’a yükselmiş durumda.

Raporda belirtilen ikinci öngörüyse “çalışanların gelişimine odaklanılması”. 1998 yılında en iyi 100 şirket arasında yer alan şirketler çalışanlarına yılda ortalama yaklaşık 35 saatlik bir eğitim sağlarken, Fortune’un 1998 yılında yayımladığı ilk listeden itibaren bu rakam %76 oranında artarak saat başına ücret alan çalışanlar için yılda 58 saate, maaşlı çalışanlar içinse yılda 65 saate çıktı.

Gelecekteki iş yeri kültürüne dair üçüncü ve en temel öngörüyse “çalışanların belirli bir amaç için çalışması”. Amaç duygusunu teşvik etmek, çalışanların bağlılığını arttırmak ve iş yerinde güçlü bir kültür oluşturmak bakımından ön plana çıkıyor. Yapılan anketlerde, yaptıkları işin dünyada pozitif bir etki yarattığına inanan çalışanlar daha verimli çalıştıkları görülürken, eş zamanlı olarak iş yerine bağlılık duyguları da gelişiyor. Bu şirketlerde çalışanların diğer şirketlere oranla kurumlarına olan bağlılıkları 11 kat ve işe gelme konusundaki istekleri 14 kat daha fazla olarak görülüyor.

PAYLAŞ: