Menu EN

S360MAG

5 May

Sürdürülebilir Satın Alma için ilk küresel standart yayımlandı

Dört yıllık yoğun bir çalışma sürecinin ardından, Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) ilk küresel “Sürdürülebilir Satın Alma Standardı”nı (ISO 20400 Sustainable Procurement Standard) yayımladı. ISO 20400, sunduğu yeni yönergelerle şirketlerin tedarik zincirlerinde iş etiği ve sürdürülebilirlik konularında değerlendirebilmesini, dolayısıyla tedarikçi seçimlerinde ve satın alma kararlarında daha iyi seçimler yapabilmelerine katkı sağlayacak.

ISO 20400 ilk aşamada 38 katılımcı ve 14 gözlemci ülkede geçerli olacak. Bu 52 ülkenin dünya nüfusunun %65'ini, toplam GSYİH'nın %85'ini ve toplam karbon salımlarının %73'ünü temsil ettiği düşünülürse, kötü bir başlangıç yapılmadığı söylenilebilir.ISO 20400'ün kötü tedarik zinciri yönetimi sonucu oluşabilecek finansal, çevresel ve itibar zararlarını engelleyeceği belirtiliyor. Standart, satın alma süreçlerinde tedarikçiler ile alımı yapan şirketlerin yakın bir şekilde çalışmasını gerektirecek. Tedarikçilerini daha yakından tanıyacak olan şirketler, alım isteklerinin gerçekçi olup olmadığını daha net görebilecek ve daha iyi ve etik uygulamalara sahip olan tedarikçileri daha rahat bir şekilde ayırt edebilecek.

Diğer çoğu ISO standardının aksine, ISO 20400’ün bir standarttan ziyade, bir rehber niteliği taşıyor. ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi temeli üzerine kurulan ISO 20400 hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

PAYLAŞ: