Menu EN

S360MAG

13 November

IMF’nin Küresel Finansal İstikrar Raporu’nun bir bölümü sürdürülebilir finansa odaklanıyor

Raporun “İleriye Bakmak” başlıklı altıncı bölümünde IMF’nin konuya verdiği tarihsel önem belirtilerek sürdürülebilir finans, sürdürülebilir finans finansal performans ve istikrar için önemi, ÇSY bağlantılı portföy yatırımı, ÇSY arz edenler veya yatırımcıların karşılaştığı konular gibi başlıklara yer verilmiştir.

Sürdürülebilir finansın daha çok gelişmesini teşvik etmek için ise aşağıdaki politikalara değiniliyor:

• ÇSY yatırım terminolojisinin, ürün tanımlamalarının, çevresel, sosyal ve yönetişime yönelik unsurların standartlaştırılması.
• Yatırımcılar tarafından ÇSY verilerinin elde edilmesini ve finansal önemliliğin değerlendirilmesini teşvik edecek tutarlı kurumsal ÇSY raporlaması.
• ÇSY unsurlarının yatırım yönetimindeki rolünün belirsizliğin azaltılması için düzenleyiciler tarafından netleştirilmesi.

PAYLAŞ: