Menu EN

S360MAG

15 September

2017 Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksleri değerlendirmesinin sonuçları yayımlandı

Dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından S&P Dow Jones Endeksleri (S&P DJI) ve sürdürülebilirlik odaklı yatırım kuruluşu RobecoSAM, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksleri (DJSI) değerlendirmesinin bu yılki sonuçları açıklandı.

Kurumsal sürdürülebilirlik için “altın standart” olarak kabul gören DJSI World endeksine Samsung Electronics, British American Tobacco ve ASML Holding girmeye hak kazanırken Enbridge Inc, Reckitt Benckiser Group ve Rio Tinto, bu sene endeks dışında kalan şirketler arasında yer aldı. DJSI kapsamındaki bir diğer endeks olan DJSI Emerging Markets’ta (Gelişmekte Olan Piyasalar) ise Türkiye’den iki şirket yer aldı. Garanti Bankası yerini korurken, Arçelik A.Ş. bu sene endekse girmeye hak kazandı.

Alanında ilk küresel endeks olan DJSI World, şirketleri, RobecoSAM’ın çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) unsurlarına dayanan analizlerine bağlı olarak ve S&P DJI’nın güçlü endeks metodolojisi aracılığıyla takip ediyor. RobecoSAM her yıl, şirket başına yaklaşık 600 veri noktasını, tek bir genel puana dönüştürmek için tutarlı metodoloji kullanan Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (CSA) aracılığıyla dünyanın en büyük şirketlerini değerlendiriyor ve ortaya çıkan skorlara göre en üst düzeyde performans gösteren şirketler endekste yer alıyor.

DJSI’nde üst düzeyde finansal performans gösteren, küresel şirketler yer alabiliyor. Halka açık şirketlerin gelirlerinin, faaliyet gösterdikleri ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasından (GSYİH) daha yüksek olduğu durumlarda, bu şirketler yerel siyaset ve yasa yapımı ile ilgili süreçler üzerinde çok ciddi etkiler yaratabiliyor. Bu durum ise yatırım kararlarında kritik öneme sahip olan farklı risk ve fırsatlar oluşturuyor. Bu nedenle, DJSI’ya dahil olmak şirketlere hem oldukça prestijli bir konum sağlıyor hem de bu şirketleri faaliyet gösterdikleri ülkede daha fazla söz sahibi bir konuma getiriyor.

PAYLAŞ: