Menu EN

S360MAG

24 June

UNGC Tarım ve Gıda İş Prensiplerini Açıkladı

2050’de dünya nüfusu 9 milyara yaklaşacak. Peki bu nüfus nasıl beslenecek?

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi  (UNGC) kısa süre önce tüm gıda ve tarım sektörü için, gönüllü Gıda ve Tarım İş Prensiplerini (GTİ) açıkladı.

Tasarlanan altı prensip varolan tüm girişimlere ek olarak, gönüllü standart ve teknik uyumluluk platformlarını kapsayacak şekilde, gıda ve tarım sektörlerinde sürdürülebilirliği geliştirme amacını taşıyor. Prensipler dogrultusunda gıda ve tarım sektörlerinde sürdürülebilirlik, gıda güvenliği, sağlık ve beslenme, insan hakları, iyi yönetişim, çevre yönetimi ve tüm değer zincirinde ekonomik bakımdan gelecek vaadeden uygulamalar konusunda küresel ortak bir dil kabul edildi.  GTİ Prensipleri gida, tarım ve beslenme sektörlerindeki şirketler için sürdürülebilirlik raporu hazırlanması ve organizasyonlar arası karşılaştırma yapılması için gereken altyapıyı sağlıyor.

UNGC’nin belirlediği altı ilke şunlardır:

 1-    Gıda güvenliği, sağlık ve beslenme konularını hedef haline getirin,

2-    Çevreye karşı duyarlı olun,

3-    Ekonomik sürdürülebilirliği sağlayın ve değer paylaşımında bulunun,

4-    İnsan haklarına saygılı olun, hakkaniyetli çalışma koşulları sağlayın ve toplumun gelişimine katkıda bulunun,

5-    İyi yönetişim ve hesap verilebilirliği destekleyin,

6-    Bilgi, beceri ve teknoloji aktarımını ve bunlara ulaşımı teşvik edin.

S360 takımından Lara Toensmann da GTİ Türkiye istişarelerinde kolaylaştırıcı olarak yer aldı. Yapılan görüşmeler sonucunda önde gelen gida şirketleri, tedarikçiler, STK’lar ve Türk gıda ve tarım sektörlerinin diğer önemli paydaşları katılımcı bir süreç sonucunda bildirim verdiler. TÜGİS ve TÜSİAD işbirliği ile gerçekleşen görüşmelerde Global Compact Sekreteryası BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’a  iletilmek üzere özet bir rapor hazırladı.

Bu rapor, prensiplerin geliştirilmesi için yapılan resmi önerileri ele almasının yanı sıra,gıda ve tarım sürdürülebilirliği konularında farkındalığı arttırmayı ve Türkiye’de bu sektörlerde karşılaşılan fırsat ve zorluklara odaklanan katılımcı bir diyalog başlatmayı amaçlıyor. Gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren Global Compact imzacıları bu 6 presibi benimseyerek, bu konulardaki ilerlemelerini bildirecekler.  

Global Compact Gıda ve Tarım İş Prensibleri (UNGC FAB Principles) hakkında daha fazla bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

PAYLAŞ: