Menu EN

S360MAG

3 July

Teknolojinin kadın liderleri ödüllendirildi

Microsoft Türkiye Ofisi bu yıl ikincisini düzenlediği Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasının kazananlarını duyurdu. Projeye kadın girişimciliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek amacıyla çalışmalarını yürüten Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve kız çocuklarının eğitim yoluyla güçlenmesini hedefleyen Aydın Doğan Vakfı destek verdi.

Kadınların teknoloji alanındaki başarılarını desteklemek amacıyla 8 farklı kategoride gerçekleşen yarışmaya 300’den fazla kadın katıldı. Microsoft Türkiye, bilişim teknolojilerinde çığır açan gelişmelerin yaşandığı günümüzde, kadınların ekonomik olarak desteklenmesinin oldukça önemli olduğunu ve bu hedef doğrultusunda KAGİDER ve Aydın Doğan Vakfı ile iş birliğine giderek Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasını gerçekleştirdiklerini duyurdu. Yarışmanın kazananları ve katılımcıları kadınların toplumdaki rolünün güçlenmesine dair umut veriyor.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 5. maddesi toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanıyor ve tüm kız çocuklarının ve kadınların güçlenmesini hedefliyor. İlk maddede kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi vurgulanırken, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler fark etmeksizin iş dünyasında cinsiyet eşitliğinin tam olarak sağlandığından söz edemiyoruz. OECD’nin 2008 tarihli raporuna göre ise, eşit olmayan ekonomik şartlardan dolayı dünyadaki yoksul nüfusun %70‘ini kadınlar oluşturuyor. Tüm dünyada kadınların eğitim olanaklarına erişimi kısıtlı, bu nedenle iş dünyasında bu eşitliği yakalamak oldukça zor. Diğer taraftan, kırsal bölgelerde kadınların tarımsal üretime katılma oranları da erkeklere kıyasla düşük ve bu durum kadının iş gücünde ve üretimde yer almamasına ve ekonomik olarak güçlenmemesine neden oluyor.

Peki sürdürülebilirlikte kadınların güçlenmesinin ve cinsiyet eşitliğinin rolü nedir?

Etiyopya’da cinsiyet eşitliğine dayalı sürdürülebilir kalkınma çalışması yürüten Bayeh, ekonomik faaliyetlerde tek bir cinsiyetin varlığının tek bir el ile alkışlamaya çalışmak olduğunu söylüyor. Bayeh’e göre ekonomik kalkınma için her iki cinsiyetin ekonomik faaliyetlere eşit bir şekilde katılması kritik bir önem taşıyor. Kadınların üretmeyip,  ev işlerinden sorumlu olmaları onları toplumda salt tüketici konumuna sokuyor ve ülkedeki iş gücüne katılımı düşürüyor. Bu nedenle, cinsiyet eşitliği, kadınların eğitim seviyesinin arttırılması ve teknolojiye erişerek güçlenmesi ekonomik kalkınmada kritik bir öneme sahip.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin ekonomik ve sosyal boyutları kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımı ile doğrudan ilişki içerisinde. Tüm dünyadaki kadınlar politik alanda oldukça az sayıyla temsil ediliyorlar. Kadınların siyasete katılımı ise ekonomik güce ve eğitim olanaklarına, teknolojiye erişimlerine bağlı. Kadınların, politik dünyada sayılarıyla orantılı bir şekilde temsil edilmeleri karar verme sürecini etkileyerek, kadınları toplumda ve sosyal alanda görünür kılıyor.

Kadınların teknoloji alanında var olmaları, bu alanda ödüllendirilmeleri, kız çocukları, aileleri ve toplum için bir rol model oluşturarak, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için cinsiyet eşitliği sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi adına önem taşıyor.

PAYLAŞ: