Menu EN

S360MAG

17 February

İklim Bazlı Finansal Bilgilendirme Görev Gücü

Finansal İstikrar Kurumu1 tarafından oluşturulan “İklim Bazlı Finansal Bilgilendirme Görev Gücü”, şirketlerin, yatırımcılara, borç verenlere, sigortacılara ve diğer paydaşlara iklim bazlı finansal risklerine ilişkin bilgi sağlarken kullanabilecekleri gönüllü ilkeler geliştiriyor.
Görev Gücü, bu doğrultuda iklim değişikliği ile ilgili fiziki, sorumluluk ve geçiş risklerini ve endüstriler arasında nelerin etkin finansal açıklama oluşturacağını değerlendirecek.
Görev Gücü’nün önerileri, şirketlerin finansal piyasaların iklim değişikliği risklerinin ölçümü ve karşılık verilmesi ile ilgili kamuya açıklamalardan neler beklediklerini anlamak konusunda yardımcı olmayı ve açıklamalarını yatırımcıların gereksinimleri ile birleştirmelerini sağlamayı hedefliyor.
Görev Gücü’nün lideri Michael R. Bloomberg, önerileri sunuş mektubunda şu şekilde ifade etmiştir:
“Hava emisyonları nedeniyle gezegenin ısınması, global ekonomide ciddi risklere neden olmakta ve bu birçok sektörde etki yaratacaktır. Finansal İstikrar Kurumunun belirttiği gibi, bu risklerin etkin paylaşımı olmadıkça, iklim değişikliğinin finansal etkileri doğru bir şekilde fiyatlanmayacaktır ve sonunda maliyetler açığa çıktığında hızlı uyum olasılığı piyasalar üzerinde istikrar bozucu etki yaratabilecektir. Görev Gücü’nün önerileri bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Daha iyi ölçümlenen her şey daha iyi yönetilir. Önerilerin yaygın bir şekilde uygulanması, iklimle ilgili konuların faaliyetler ve yatırım kararları sırasında sürekli olarak dikkate alınmasını ve şirketler ile bankalar, sigortacılar ve yatırımcılar arasında etkin diyaloğu sağlayacaktır. Bu da sermayenin daha yerinde ve etkin dağılımına neden olacak ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandıracaktır.”
Bu çerçevede, 14 Aralık 2016’da “Önerilere İlişkin Rapor” kamuoyuyla paylaşıldı. Raporun ayrıca “İklimle ilgili riskler ve fırsatlarda senaryo analizlerinin kullanımı” isimli teknik bir eki de mevcut. Rapor, “Giriş”, “İklimle İlgili Riskler, Fırsatlar ve Finansal Etkileri”, “Öneriler ve Rehber”, “Senaryo Analizleri ve İklimle İlgili Konular”, “Ele Alınan konular ve Gerekli İleri Çalışmalar”, “Sonuç” ve ekler olmak üzere yedi bölümden oluşuyor.
Her bir finansal sistem katılımcısının risk algısının, risk ölçümünün, riskleri minimize etme yöntem ve uygulamalarının farklı olması, riskin açıklanması ve bilinirliliğinin sağlanmasının ardındaki en önemli nedenlerinden biridir.
İklim bilimcilerin, uluslararası sivil toplum kuruluşların ve finansal endüstri paydaşlarının ortaklaşa geliştireceği prensip, standart, en iyi uygulamalarının risklerin belirlenmesi ve açıklanmasının, kamu kaynaklı olmayan ve uluslararası kabul görmüş kurallara dönüşmesi, 21. yüzyıl ve ötesine dair hukukun en dikkat çekici noktalarında olacağı da şimdiden görülebiliyor.
İşte bu nedenlerle, S360 olarak iklim bazlı risklerin açıklanmasının hem ortak yuvamız-dünya hem de finansal sistem katılımcılarının tümü için çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
1.Türkiye Cumhuriyeti’nin de aralarında yer aldığı belirli sayıda devletin, Uluslararası Finansal Kuruluşların ve Uluslararası Standart Belirleyici Kuruluşların üyeliklerinden oluşan Finansal İstikrar Kurumu (FSB-Financial Stability Board) Global Finansal Sistemi tehdit eden zayıflıkları gözlemler ve değerlendirir ve bunlara yönelik gerekli politika adımlarını önerir. Finansal İstikrar Kurumu aynı zamanda piyasaları ve sistemik gelişmeleri ve de düzenleyici politikalar üzerindeki etkilerini izler ve önerilerde bulunur.

PAYLAŞ: