Menu EN

S360MAG

3 November

“Kurumsal Sorumluluk” raporlamasında son durum

Kurumsal Sorumluluk (KS) raporlaması, dünyanın dört bir yanında orta ve büyük ölçekli şirketler için giderek standart bir uygulamaya dönüşüyor. KPMG’nin KS raporlaması üzerine yaptığı anket çalışması kapsamında yer alan 4.900 şirketin yaklaşık dörtte üçünün KS raporu yayımlamış olduğu görülüyor. Düzenli olarak yapılan çalışmanın tarihinde ilk kez şirketlerin %60 oranında KS raporlaması yaptığı belirtiliyor.

Anket sonuçlarının yayımlandığı raporda özellikle Latin Amerika’da, mevzuat, yabancı yatırım talebi ve oluşan kamuoyu güvenini korumak gibi sebeplerle KS raporlamasında önemli bir artış olduğu belirlenmiş. Ayrıca, son 12 yılda, KS verilerinin üzerine alınan doğrulamaların, G250 şirketleri arasında iki katına çıkması, büyük şirketlerin sürdürülebilirlik konularında kamuoyuyla paylaştıkları bilgilerin güvenilirliğini sağlama konusuna değer verdiklerini kanıtlıyor.
Raporda, entegre raporlamanın özellikle Japonya, Brezilya, Meksika ve İspanya’da yaygınlaştığı belirtilirken bununla beraber GRI rehberleri ve standartlarının, KS konusunda hala en popüler raporlama çerçevesi olduğu belirtiliyor. Çalışmada ele alınan raporların yaklaşık üçte ikisinin GRI G4 veya Standartları’nı uyguladığı da belirtiliyor.

Raporda, şirketlerin çoğunluğunun, yıllık raporlarında iklim değişikliğini finansal bir risk olarak belirlemediği vurgulanıyor. N100 şirketlerinin %72’si, G250 şirketlerinin ise %52’si iklim değişikliğini finansal bir risk olarak görmüyor. İklim değişikliğini bir risk olarak kabul eden azınlığın da sadece küçük bir kısmı ise söz konusu riskleri nicelleştirmeye veya modellemeye çalışıyor. Bu durum, Finansal İstikrar Kurulu (Financial Stability Board) tarafından kurulan İklimle İlişkili Finansal Beyanlar Görev Grubu gibi girişimlere ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Raporda ele alınan diğer konulardan biri ise Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH). SKH iki yıldan daha kısa bir sürede özel sektörde büyük ses getirdi. Raporlama yapan G250 şirketlerinin %43’ü, N100 şirketlerinin ise %39’u KS faaliyetlerini SKH ile bağlantılı olarak sürdürüyor. Bununla birlikte, SKH ile bağlantılı raporlamanın ve entegre raporlamanın önümüzdeki üç yıl içerisinde hızla büyümeye devam edeceğini öngörülüyor.

PAYLAŞ: