Menu EN

S360MAG

9 August

Yatırımcılar Çevresel Açıklamaları Eksik Olan Şirketlere Karşı Sabrını Yitirdi

Yaklaşık 10 trilyon dolarlık varlığa sahip yatırımcılar, çevresel etkileri konusunda yeterince şeffaf olmayan 700'den fazla şirketi hedefliyor ve bu bilgileri kar amacı gütmeyen küresel çevresel açıklama platformu olan CDP aracılığıyla açıklamalarına zorluyor.
Yatırımcılar, iklim değişikliğini, su güvenliğini ve ormansızlaşma verilerini bildirmedikleri için 46 ülke genelinde 15,3 trilyon ABD Doları piyasa değeri olan 707 şirketi hedefliyor; Bu şirketler, çevresel etkileri yüksek olmaları ve bu konularda yeterince şeffaf olmadıkları nedeniyle seçildiler.
Bu şirketler arasında Exxon Mobil, BP, Chevron, Amazon, Volvo, Alibaba ve Qantas Airways'in yanı sıra palm yağı şirketi Genting Plantations Bhd gibi şirketler de var.
İklim değişikliği alanında açıklama yapması en çok hedeflenen sektör, hizmet sektörü (tüm şirketlerin yüzde 27'si), hizmet sektörünü üretim (yüzde 18) ve fosil yakıtlar (yüzde 12) izliyor. Su güvenliği için en çok hedeflenen sektörler ise imalat (yüzde 26), perakende (yüzde 23) ve fosil yakıtlar (yüzde 11); ormansızlaşma için ise perakende (yüzde 30), yiyecek, içecek ve tarım (yüzde 26) ve imalat (yüzde 16) olmuştur.
Genel olarak ABD, kampanyada en çok hedeflenen şirketlere ev sahipliği yapıyor (yüzde 20) ve onu yüzde 16 ile Avustralya takip ediyor.
Küresel CDP Yatırımcı Girişimleri Direktörü Emily Kreps “Şirketler, karşılaştığımız iklim krizini ele almadaki rollerini açıklamalıdır. İklim değişikliği, su güvenliği ve ormansızlaşmanın yatırımlar için maddi risk oluşturduğunu biliyoruz, ancak bu riskler uygun bilgi olmadan yönetilemez” dedi ve şöyle bazı şirketlerin sürdürülebilirlik raporu yazarak konuyu açıkladıklarını söylese dahi bunun yeterli olmadığını belirtti. Yatırımcıların, erişmesi, karşılaştırması ve kıyaslaması kolay olan tutarlı ve ilgili ölçütlerde şeffaflık içeren bilgiye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
Bu, CDP'nin, son dört yıldır iklim değişikliği, su güvenliği ve ormansızlaşma konularında şirketlerden daha fazla şeffaflık talep ederek, açıklama konusunda başarılı olanlarla ilgili olarak ilk defa beyanda bulunduğu kampanyası. Geçen yılki kampanyada hedeflenen şirketler, açıklama yapmayan şirketlere göre iki kat daha fazla olarak gerçekleşti.

PAYLAŞ: