Menu EN

S360MAG

13 December

US CFTC’de İklime Bağlı Piyasa Risk Alt Komitesi kuruldu

Vadeli Emtia Ticaret Komisyonu (Commodity Futures Trading Commision- CFTC) bünyesindeki Piyasa Riski Danışma Komitesi’ne (Market Risk Advisory Committee-MRAC) iklimle ilgili finansal ve piyasa risklerini belirleyip ve inceleyerek bir rapor sunmak için bir alt komite kuruldu. Alt komitenin dikkate alabileceği konular aşağıdaki gibi özetlenebilir:

• İklime bağlı finansal ve piyasa risklerini değerlendirmek ve yönetmek için zorlukları veya engelleri belirlemek.
• Piyasa katılımcılarının iklim ile ilgili senaryo analizi, stres testi, yönetişim girişimleri ve kamuya açıklamalarını; finansal ve piyasa risk değerlendirmeleri ve raporlamasıyla birleştirmelerini nasıl geliştireceklerini tanımlamak
• Risk yönetimi için politika girişimleri ve en iyi uygulamaların belirlenmesi ile iklim değişikliğine bağlı finansal ve piyasa risklerinin açıklanması.
• Piyasa katılımcılarının verilerinin ve analizlerinin, iklimle ilgili finansal ve piyasa risklerini ve bunların tarımsal üretim, enerji, gıda, sigorta, emlak ve diğer finansal istikrar göstergeleri üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmesine katkıda bulunabilecekleri uygun yöntemleri belirlemek.

PAYLAŞ: