Menu EN

S360MAG

12 May

Dünya Borsalar Federasyonu Siber Esneklik Standardı yayımladı

Dünya Borsalar Federasyonu (WFE), üyelerinin siber tehlikelere yönelik önlemlerini arttırmak ve saldırılar sonrası sistemlerin daha dirençli hale gelmesini sağlamak için kullanıma hazır bir dizi standart yayınladı. Çalışma, aynı zamanda üyelerin işbirliği yapabilmesini sağlayacak ortak standartlar belirlenmesini amaçlıyor.

Standartlar sekiz temel konuya vurgu yapıyor:

Strateji ve Çerçeve: Siber riskleri yönetmede kullanılacak yaklaşımlar, uygulamalar ve değerlendirmeler için etkin bir siber çerçeve düzenlenmiş olmalıdır.
Yönetişim: Kurumlarda, o kurumun her seviyesindeki birimini kapsayacak şekilde, siber esneklikle ilgili hesap verebilirlik, sorumluluk ve kurumsal kültüre dair uygulamalar gereklidir.
Risk Tanımlama: Mevcut risklerin takip edilmesinin yanı sıra oluşabilecek yeni riskleri azaltmak için iş süreç ve fonksiyonları düzenli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.
Koruma / Kontroller: Güvenlik kontrolleri, sistemleri ve süreçleri (davranışsal izleme dahil) gibi konularda siber koruma önlemlerinin sürekli olarak geliştirilmesi, piyasa yeniliklerine ayak uydurulması açısından önem taşıyor.
İzleme ve Tespit: Kuruluşun boyutu, piyasadaki yeri, risk toleransı ve siber saldırılara maruz kalma sıklığı ile orantılı olarak planlanmış güçlü ve etkili kontrol ve standartlar olmalıdır.
Yanıt ve İyileştirme: İyileştirme aşamasında koşulların değişebileceği göz önüne alınarak, kritik öneme sahip sistemlerin mümkün olan en kısa sürede tam kapasite çalışmaya geri döndürülebilmesini sağlayacak stratejiler belirlenmelidir. 
Bilgi Paylaşımı: WFE altında yer alan tüm kuruluşlar siber güvenlikle ilgili deneyimlerini, bilgilerini ve uzmanlıklarını proaktif bir şekilde diğer üyeler ile paylaşmayı ve WFE'nin GLEX (Siber Güvenlik Çalışma Grubu) gibi endüstri gruplarıyla işbirliği yapmayı hedeflemelidir.
Test, Durumsal Farkındalık, Öğrenme ve Gelişme: Alınan önlemlerin ve prosedürlerin tamamı değişen ve gelişen siber tehditlerle paralel olarak yenilenmelidir.
Standartla ilgili detaylı bilgiye bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

PAYLAŞ: