Menu EN

S360MAG

22 July

Avrupa Birliği’nde Zorunlu Sürdürülebilirlik Raporlaması

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejisi kapsamında 2013 yılı Nisan ayında büyük ölçekli şirketlerin sosyal ve çevresel konularda şeffaflığının artırılması adına öneride bulunmuştu. Bunu takiben 2014 Eylül ayında ilgili öneri Avrupa Birliği Konseyi tarafından “Bazı Büyük Ölçekli Şirket ve Grupların Finansal Olmayan Bilgilerini Paylaşması” (Disclosure of Non-financial and Diversity Information by Certain Large Undertakings and Groups) adıyla  direktif olarak benimsenmişti.

2016 yılı Aralık ayından itibaren yürürlüğe girecek yönetmelik, Avrupa Birliği’nde bulunan belirli şirketlerin açıkladığı bilgilerde uygunluk, tutarlılık ve karşılaştırılabilirliğin artırılması adına üye ülkelerin, iç hukuklarında gerekli şekilde düzenleme yapmaları şartını getiriyor. Buna göre iç hukuklarında ilgili düzenlemelerin yapılmasını takiben ülkelerdeki şirketler, 2017 yılından itibaren tüm faaliyetlerini yönetmeliğin esaslarına göre raporlamak zorunda. Bunun bir sonucu olarak da 2017-18 yıllarını kapsayacak raporların 2018 itibariyle yayınlanması bekleniyor.  Bu yolla yaklaşık 6000 şirketin raporlama yapması öngörülüyor.

Yönetmeliğe göre:

-500’ün üzerinde çalışana, 20 milyon Euro’luk bilançoya ya da 40 milyon Euro’luk toplam değere sahip, Avrupa Birliği ülkeleri piyasalarında işlem gören şirket ile,

-500’ün üzerinde çalışana, 20 milyon Euro’luk bilanço ya da 40 milyon Euro’luk net toplam gelire sahip, Avrupa Birliği ülkeleri piyasasında işlem görmese de üye ülkeler tarafından kamu yararına çalışan kuruluş olarak belirtilmiş organizasyonların bilgilerini açıklama zorunluluğu var.

Açıklanması istenen bu bilgiler ve alt başlıkları ise şöyle:

-Çevresel meselelerle ilgili,

Çevresel etkiler
Sağlığa ve güvenliğe etkileri
Yenilenebilir/fosil enerjilerin kullanımı
Sera gazı emisyonları
Su kullanımı
Hava kirliliği gibi verilerin verilmesi şartı varken,
-Çalışanlar ve sosyal boyut konusunda,

Cinsiyet eşitliği alanındaki faaliyetler
ILO gibi uluslararası kuruluşların sözleşmelerinin uygulanması
Çalışma koşulları
Sosyal diyalog
İş sağlığı ve güvenliği
Yerel topluluklarla iletişim
İlgili yerel toplulukların korunması ve kalkınması adına gerçekleştirilen faaliyetler verilerinin bir veya birkaçının olması yeterli olabiliyor.
-İnsan haklarına saygı konusunda insan hakları ihlallerine karşı gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgileri içerebiliyor.

-Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele konusunda sahip olunan enstrümanlara ait bilgileri içerebiliyor.

Bu noktada, yönetmeliğin raporla veya açıkla prensibine dayandığını belirtmekte fayda var. Buna göre herhangi bir indikatörün şirkete/kuruma uygulanabilir olmaması ya da gizlilik ilkeleri sebebiyle uygulanamaması durumunda gerekli açıklamanın yapılması yeterli oluyor. Örneğin, çeşitlilik politikasına sahip olmayan bir şirket, buna bağlı konularda yükümlü olmasa da,  nedenini kurumsal açıklamasında net bir şekilde açıkladığı sürece herhangi bir problem teşkil etmiyor.

Avrupa Birliği Sürdürülebilirlik Raporlaması Yönetmeliği’nin, bu haliyle, sürdürülebilirlik risklerini daha iyi belirlemesi, yatırımcı ile müşteri güvenini artırması, uzun süre karlılık ile sosyal eşitlik ve çevresel koruma konularını daha iyi yönetmek için finansal olmayan verilerin paylaşımı faaliyetlerini şirketler için daha cazip hale getireceği anlaşılıyor.

PAYLAŞ: