Menu EN

S360MAG

2 December

Su Hakkı Slovenya Anayasası’nda

Slovenya geçtiğimiz hafta, su kaynaklarına tüm bireylerin erişimini sağlamak amacıyla anayasasında değişikliğe giderek içme suyunun temel bir insan hakkı olduğunu ilan etti. Avrupa Birliği üyeleri arasında su hakkını anayasasına işleyen ilk ülke olan Slovenya, dünyada bunu yapan 16. ülke oldu. Anayasaya eklenen “Herkesin içme suyuna erişme hakkı vardır” maddesi ile tüm bireylere su sağlanmanın yanı sıra su kaynaklarını ticarileşmesinin de önüne geçilmesi hedefliyor. Ülkenin Başbakanı Miro Cerar, suyu “21. yüzyılın sıvı altını” olarak tanımlarken, kararı, Slovenya'daki yüksek kaliteli su kaynaklarının gelecekte daha da önemli bir emtia haline geleceğini ve artan baskılara karşı pes edilmemesi gerektiğini belirterek övdü. Buna rağmen, ülkede yaşayan 10 binin üzerindeki Roman azınlık için temiz suya erişim ve tuvalet erişimi gibi ciddi sorunlar hala devam ediyor. Yasanın ülkede yaşayan tüm bireyleri kapsayacak şekilde yürürlüğe koyulması ile temiz suya kısıtlı erişimin sebep olduğu hastalıkların önüne geçilmesi umuluyor.

Dünyada su hakkının anayasa kapsamında korunmasına en sık rastlanan bölgeler Latin Amerika ve Afrika olarak göze çarpıyor. Türkiye’de su hakkı “Anayasa’nın özellikle beslenme ve sağlık hakları gibi sosyal boyutu ve yoksulların güvenceye kavuşması açısından” ele alınırken, mevcut yasalar vatandaşlara su üzerinde mülkiyet hakkı tanımıyor. Türkiye’nin su kaynakları yönetimi konusunda yaklaşımını geliştirmesi gerektiği söylenilebilir; öyle ki Türkiye’nin artan nüfusuyla 2030 itibarıyla su fakiri ülkeler arasına girme riski oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

PAYLAŞ: