Menu EN

S360MAG

16 September

Birleşmiş Milletler, üye ülkeleri ve finansal kuruluşları finansal akımları izleme ve değerlendirme taahhüdünü imzalamaya davet ediyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, üye ülkeleri ve finansal kuruluşları İklim Zirvesi bağlamında, Paris Anlaşmasının 1.5 ° C sıcaklık hedefine paralel olarak finansal akımların iklim etkisi ve uyumlaştırılmasına ilişkin izleme ve değerlendirme taahhüdünü imzalamaya davet ediyor.

İlgili tarafların aşağıda belirtilen 3 konuda adım atmaları bekleniyor:

1. Aşağıdaki konularda rapor ve açıklamaların daha fazla kurum tarafından gerçekleştirilmesi ve bu sayede şeffaflığın arttırılması:
• İklim etkilerinin ölçülmesi ve raporlanması
• Alacak ve yatırım portföylerinin Paris Anlaşması ile ne kadar uyumlu olduklarının ölçülmesi ve raporlanması
• İklim değişikliği ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş ile ilgili risklerin belirlenmesi ve açıklanması

2. İklim etkilerini azaltmak üzere stratejiler geliştirecek ve aşağıda belirtilen maddeleri uygulayacak finansal kuruluşların yaygınlaşmasını sağlamak; ve bu sayede finansal akımların Paris Anlaşması ile uyumlulaşmasını sağlamak.
• Zaman içinde iklim amaçlarını gerçekleştirmek için bilim ve senaryo bazlı hedefler oluşturmak;
• Düşük salımlı ekonomiye geçişi aktif desteklemek üzere borç vermeyi ve yatırımları arttırmak;
• Salım yoğun etkinlik veya teknolojileri elden çıkarmak.

3. Tüm ekonomik sektörlerce finansal sektöre veri açıklamasını geliştirmek gibi adımlarla finansal kuruluşları teşvik etmek.

İmza çağrısında yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, imza verenlerin ne gibi kazanımları olacağı, ilerlemenin nasıl takip edileceği ve ne gibi sinerjiler yaratılabileceği konusunda bilgi veriliyor.

Daha kapsamlı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

PAYLAŞ: