Menu EN

S360MAG

7 November

2019’da kadınların iş hayatındaki yeri

Bu haberi 5 dakikada okuyabilirsiniz.

Her fırsatta kadının iş hayatındaki yerini gözler önüne koyan çalışmaları gündeme taşıyoruz. Daha önce İş Hayatında Kadın Olmak isimli yazımız ile kadınların iş dünyasındaki konumuyla ilgili bulgularımızı sizlerle paylaşmıştık.

Şirketlerin fırsat eşitliğini gözetmelerinin önemli katkıları ortaya konmuş durumda. Sistemin adil olduğunu ve ilerleme için herkes ile eşit fırsatlara sahip olduklarını düşünen farklı demografik gruplardan çalışanlar, kariyerlerinde daha mutlu olduklarını, şirketlerinde daha uzun süre kalmayı planladıklarını ve şirketlerini çalışmak için iyi bir yer olarak önerme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ifade ediyorlar. Pek çok araştırmada liderlikte hesap verebilirlik ve yönetici desteği dahil olmak üzere çalışan memnuniyetini ve çalışanları elde tutmayı etkileyen faktörler arasında fırsat eşitliği ve adalet en güçlü unsurlar olarak öne çıkıyor.

Her ne kadar dünyada bu konuda ilerlemeler gözlemlesek de araştırmalar daha yapacak çok fazla şey olduğunu ortaya koyuyor. McKinsey & Company ile LeanIn.org ortaklığında gerçekleştirilen Women in the Workplace araştırması, 2015 yılından beri her yıl ABD’de kadınların iş hayatındaki konumu üzerine veri toplayarak yıllık raporlar sunuyor. Bu yılki çalışma kapsamında bugüne kadar 600 şirket ve 250.000’in üzerinde çalışanla yapılan görüşmelere bağlı veriler değerlendirilerek 2015’e kıyasla gelişim ortaya kondu. 2012 yılında McKinsey tarafından bu konuda yapılmış ilk araştırmadaki sonuçlar ile güncel araştırma kıyaslandığında, şirketlerde çeşitliliğin toplumsal cinsiyet başlığında sağlanmasına verdiği önemin %56’dan %87’ye çıktığı gözlemleniyor. Aynı şekilde, 2015 yılına göre, üst yönetim kademeleri ve yöneticilerin toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemin de arttığı ortaya çıkıyor.

2015 ile karşılaştırıldığında 2019’da Yönetim Kurulu gibi üst yönetim seviyesindeki kadınların oranının %17’den %21’e çıktığı görülüyor. Üst yönetim seviyesinde (C-suite) üç ve üzeri kadın yönetici bulunan şirketlerin oranının ise %29’dan %44’e çıkmış bulunuyor. Bununla birlikte bütüne baktığımızda üst yönetici seviyesindekilerin yalnızca 5’te 1’inin kadın olduğu görülüyor. Şirketlerin %41’i kıdemli yönetici kademelerinde kadın temsiliyetini arttırmaya yönelik hedefler koyarken birinci kademe yöneticilerde temsiliyeti arttırmak için bu oran yalnızca %33. Bu veriler, kadın ve erkek yöneticiler arasındaki farkın oransal olarak azalması için şirketlerin daha iddialı hedefler koyması gerektiğini gösteriyor.

Araştırma, kadınların üst yönetim kademelerindeki yokluğunu yönetici (manager) pozisyonuna getirilen kadın sayısının az olmasına bağlıyor. Yöneticilerin %62’sini erkekler oluştururken buna karşılık sadece %38’ini kadınlar oluşturuyor. Bu durum, şirket yapısında çeşitliliği ve etkili yetenek yönetimini engelliyor.

Yapılan araştırma, şirketlerin yarısından fazlasının toplumsal cinsiyet başlığında çeşitliliğin sağlanması için üst düzey liderleri sorumlu tuttuğunu gösteriyor. Kıdemli yönetici kademelerinin %73’ünün toplumsal cinsiyet alanında çeşitliliğine büyük önem verdiği ve neredeyse %50’sinin bu çeşitliliğinin sağlanması için çalıştığı belirtiliyor.

Araştırmada toplumsal cinsiyet uçurumunun kapatılması için öneriler de yer alıyor:

- Şirketlerin bilinçli çaba göstermesi ve yönetici seviyesinde kadınların temsil edilmesi için somut hedefler belirlemesi gerekiyor. İşe alım noktasında ise aday listelerinde çeşitliliğe önem verilmesi ve listede birden fazla kadının bulunması kadın adayların şansını arttırıyor.
- İşe alım sürecinden sorumlu birimlerin “bilinçsiz ön yargı” eğitiminden geçirilmesi, şirketlerin genelde kıdemli çalışan alımları konusunda aldığı bu eğitimin tüm seviyelerdeki işe alımlar için genişletilmesi potansiyel yeteneklerin kaçırılmaması için de önemli.
- Mülakat sırasında üçüncü bir tarafın bulunmasının da ön yargılı tercihlerin önüne geçilmesine katkı sağlayabilir.
- Kadınların içinde bulunduğu dezavantajlı konumun liderlik eğitimleri, sponsorluk ve yüksek profilli görevler ile desteklenmesi gerekiyor.

PAYLAŞ: