Menu EN

S360MAG

6 October

Ekonomik Büyümenin ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Teşvik Edilmesinde Borsaların Rolü

Sürdürülebilir Borsalar Girişimi’nin (SSE) düzenleyicileri arasında yer alan BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), borsaların ekonomik büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme konusundaki rolünü inceleyen bir rapor yayımladı. Rapor, borsalar ve “Merkezi Takas Kurumu” (CCPs) dahil olmak üzere 200'ün üzerinde piyasa altyapı sağlayıcısını temsil eden Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) ile birlikte geliştirildi.

“The Role of Stock Exchanges in Fostering Economic Growth and Sustainable Development” (Ekonomik Büyümenin ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Teşvik Edilmesinde Borsaların Rolü) raporu, Tayland'da düzenlenen 57. WFE Yıllık Toplantısı'nın açılış oturumunda resmi olarak sunuldu. Rapor, borsaların nasıl işlediğini ve neden önem taşıdığına odaklanırken, raporda uzun vadeli gelişimsel zorlukları ve borsaların bu zorlukların nasıl üzerine gidebileceğine dair bilgiler de paylaşılıyor.

Raporun birinci bölümünde, modern dönemde borsalar anlatılıyor ve borsaların çalışmalarını yürüttüğü yapılar açıklanıyor. Bunu takiben kalkınma ekonomistleri, akademisyenler ve politika yapıcılar tarafından uzun zamandır sürdürülen finansal piyasaların, uzun dönemli ekonomik kalkınma üzerindeki etki ve katkılarına ilişkin sorular ve finansal piyasaların yetersizlikleri akademik yazın dahilinde ele alınıyor. Ayrıca, üzerinde tam mutabakat sağlanamamış olan piyasa ve banka temelli finansmanların kalkınmaya olan katkısına ilişkin karşılaştırmaya da yer veriliyor.

Raporda, iyi işleyen finansal piyasaların yapısal unsurları belirtildikten sonra, borsalarla reel ekonomiler arasındaki ilişkiye yer veriliyor. 2016 sonu itibariyle 81 borsa grubunda işlem gören 50.000 şirketin toplam piyasa değerinin 70 trilyon ABD doları olduğu belirtiliyor. Bölgeler itibariyle Dünya Borsalar Birliği üyesi borsalarda işlem gören şirketlerin sektörel dağılımına, bu şirketlere ilişkin büyüklüklere ve yine bu şirketlerin sayısındaki yıllar itibariyle değişimine dair bilgiler paylaşılıyor.

Raporun ikinci bölümünde KOBİ’lerin kalkınması ile borsalar arasındaki ilişki ele alınırken, KOBİ’lerin önemi, borsaların, KOBİ finansmanı için gerekli dönüşümüne, KOBİ finansmanı için örnek platformlara, gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’lerin karşılaştığı işlem görme zorluklarına yer veriliyor. Örnek olarak Afrika’da KOBİ piyasalarının gözden geçirilmesi anlatılıyor.

Raporun üçüncü bölümündeyse borsalar ve sürdürülebilirlik başlığı altında, borsalar tarafından kullanılan sürdürülebilirlik mekanizmaları, buna bağlı olarak yeşil borçlanma araçları, ÇYS endeksleri ve ÇYS raporlamasına odaklanılıyor.Dördüncü ve son bölümde, borsaların sürdürülebilir ekonomik büyümeyi özendirmek için kaynakları hareke geçirme ve iyi yönetişimi desteklemek şeklindeki iki ana rolüne odaklanılıyor. Borsaların, KOBİ'lerin finansmana erişimini arttırmaya yönelik çalışmaları sunuluyor. Bazı borsaların, ÇSY temalı endeksler ve fonlardan yeşil bonolara çeşitlilik gösteren sürdürülebilirlik temalı ürün ve hizmetler sunarak ÇSY sorunlarını daha iyi yöneten ve sürdürülebilirlik zorluklarına yönelik fonları tedavüle sokan şirketlerin gelişimine yardımcı oldukları belirtiliyor.İyi yönetişimi teşvik etmek üzere birçok borsanın işlem gören şirketler arasında, gönüllü rehberlik, listeleme kuralları ve eğitim faaliyetleri aracılığıyla detaylı ÇSY açıklamalarını desteklediği, KOBİ'lerin gelişiminin finansmandan daha fazlasını gerektirdiği, bazı borsaların KOBİ’lerin yönetim kapasitelerini geliştirmeleri, yönetim yapılarını güçlendirmeleri ve yenilikçi bakış açısı kazanarak büyümeleri için programlar geliştirdiklerinin altı çiziliyor.

PAYLAŞ: