Menu EN

S360MAG

11 August

Fosil yakıt destekleri yılda 5 trilyon doları aştı

Fosil yakıtların enerji sektöründeki baskınlığını yakın gelecekte sona erebilir. Fosil yakıt kullanımının iklim değişikliğine sebep olması, bunun ardındaki en büyük etmen. Bununla birlikte, fosil yakıtlar aslında tahmin edilenden çok daha maliyetli. Maliyetlerinin çok büyük bir kısmı sübvansiyonlarla desteklendiği için fosil yakıtların gerçek maliyeti direkt olarak görülemiyor.

Geçtiğimiz günlerde IMF'de çalışan bilim insanlarının yayımladığı bir makale, fosil yakıtların gerçek maliyetini göz önüne seriyor. Sübvansiyonlar 2013 yılında 4,9 trilyon USD seviyesindeyken, bu rakam 2015 yılında 5,3 trilyon USD'a yükseldi. Bu da fosil yakıtlara yapılan mali desteğin, Türkiye ekonomisinin yaklaşık 4,5 katına eriştiğini gösteriyor. Fosil yakıtları teşvik eden destekler hem mali olarak büyük yük oluşturuyor hem de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye yatırımın hızını azaltılmasına sebep oluyor.
Küresel ölçekte sübvansiyonların boyutu, yaratılan GYSİH ile kıyaslandığında daha netleşiyor. 2011 yılındaki sübvansiyonlar, küresel GYSİH'nin %5,8'ine denk gelirken 2015'te bu oran %6,5'e kadar yükseldi.

Fosil yakıtlar, hükumet destekleri konusunda ayrı ayrı incelendiğinde; kömür için verilen sübvansiyonların, tüm sübvansiyonların yarısına denk geliyor. Geri kalan kısımdaysa petrolün büyük bir yer kaplıyor. Ülke bazında incelenince, 1,8 trilyon USD ile Çin en büyük destekçi konumunda yer alırken bunu 0,6 trilyon USD ile ABD, 0,3 trilyon USD ile Rusya, Avrupa Birliği ve Hindistan izliyor.

Sübvansiyonlar 2013 yılında kaldırılmış olsa:

·       Küresel karbon emisyonlarında %21 oranında azaltım,

·       Hava kirliliğinden ölümlerde %55 azaltım,

·       Küresel GYSİH'nin %4 artış ve

·       Sosyal refahın %2,2 oranında artışına sebep olabilirdi.

PAYLAŞ: