Menu EN

S360MAG

9 August

Kimya ve elektrik hizmetleri sektörüne yönelik TCFD’ye ilişkin yardımcı dokümanlar yayınlandı

TCFD’nin (Task Force on Climate-related Financial Disclosures - İklim Bazlı Finansal Bilgilendirme Görev Gücü) birer parçası olan Kimya ve Elektrik Hizmetleri hazırlayıcı forumları, “Kimyasal üretici firmaları tarafından iklim bazlı finansal bilgilendirmeler: TCFD önerilerini uygulamak” ve “Dönüşüm döneminde bilgilendirme: Elektrik hizmetleri için iklim bazlı bilgilendirme ve fırsatlar ” başlıklı 2 doküman yayınlayarak konu ile ilgi elde edilen bilgi ve deneyimleri paylaştılar.
Yayınlanan iki raporda, elektrik hizmetleri ve kimyasal üretici sektörlerinin iklimle ilişkili risk ve fırsatlara yanıt verebilmesi için TCFD önerilerini nasıl uygulayabileceği paylaşılıyor. Dokümanlarda, Kimya ve Elektrik Hizmetleri için iklim bazlı finansal ölçümleme örnekleri, iklim ilişkili risk ve fırsatların kuruluşların risk yönetimi ve yönetim süreçlerine entegrasyonu, kimya Şirketleri için sektöre yönelik senaryo analiz örnekleri, iklim değişikliğine yönelik stratejik tepkiler, inovasyon ve portföy çeşitlendirmesi ile enerji dönüşümleri ve hisse ve kredi analistleri dahil olmak üzere ilgili tarafların bakış açıları ve görüşleri paylaşılıyor.

PAYLAŞ: