Menu EN

S360MAG

20 May

Kopenhag Sürdürülebilir Moda Zirvesi’ndeydik

12 Mayıs’ta 52 ülkeden 1200’den fazla katılımcı ile gerçekleşen “Copenhagen Fashion Summit” modada sürdürülebilirliği ele alan dünyadaki en büyük etkinlik. Bu sene “Sorumlu İnovasyon” teması ile gerçekleşen zirveye “daha iyi bir moda” ya yönelik değişimin ve çözümün bir parçası olmak için S360 olarak biz de katıldık. H&M, Patagonia, Nike gibi şirketlerden, Livia Firth, Burak Çakmak, Vanessa Friedman’a moda endüstrisinin ana oyuncularını zirvede toplayan etkinlik, küresel ölçekte hem sosyal hem çevresel çok büyük etkileri bulunan endüstriyi dönüştürme yolunda beraber yeni iş modelleri ve yeni çözümler üretmeyi hedefliyor. Zirvede gözümüze çarpan uygulamalardan bazıları:

·Patagonia tüketim çılgınlığına eleştiri olarak ABD’de “Don’t Buy This Jacket” (Bu Ceketi Almayın) kampanyası yaptı. “4R” (Reduced consumption, Repair, Resale, and Recycling - daha az tüketim, tamir et, tekrar sat, geri dönüştür) mottolarıyla ise ürünlerinin daha uzun süre kullanılabilmesi için çözümler geliştiriyorlar.

·H&M gelecekte tamamen closed-loop (kapalı-döngü) bir üretim sistemi hedefliyor. Bu hedefe nasıl ulaşabileceklerini henüz tam olarak bilmeseler de yenilikçi start-up şirketlere yaptıkları yatırımlar, kıyafet geri dönüşüm kampanyaları ile bu hedefe adım adım ilerliyorlar.

·Nike malzeme ve inovasyon üstüne kurulu bir strateji benimsiyor. %70 geri dönüştürülmüş malzeme kullanırken daha az çevresel etki ve daha iyi malzemeler için inonovatif süreç ve ürünler geliştiriyorlar. Sektörde yapılan ufak değişikliklerle ulaşılan “ehven-i şer” anlayışının yeterli olmadığına inanıyorlar. (“Less bad is not enough”)

·The New York Times moda eleştirmeni Vanessa Friedman moda endüstrisinin sürdürülebilir olması için herkesin sürece dahil olması ve daha çok insana ulaşılması gerektiğini inanıyor. Bunun için pop kültürü kullanarak her yoldan tüketiciye ulaşılması gerekiyor, örneğin “the Big Short” filminde yönetmenin Margot Robbie’yi köpük banyosunda karışık finans terimlerini anlatmak için kullanması gibi.

·Parson’s School of Design dekanı Burak Çakmak tasarım aşamasından başlayarak sürdürülebilirliğin tüm sürece entegre edilmesi gerektiğini söylüyor.

PAYLAŞ: