Menu EN

S360MAG

11 August

Sürdürülebilir işin güncel durumu

Geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuz gelişmeler ve istikrarsızlıklara rağmen iş dünyası olumlu gelişimini sürdürmekte. BSR ve GlobeScan’in birlikte gerçekleştirdikleri iş dünyasının sürdürülebilirlik önceliklerini ve mevcut durumu anlamayı amaçlayan Sürdürülebilir İşin Güncel Durumu araştırmasının bu yıl dokuncusu yayımlandı. Araştırma, BSR ağındaki 151 küresel şirketin %60'ından fazlasını temsil eden yaklaşık 300 iş liderinden gelen yanıtları içeriyor. Araştırmada, kurumsal sürdürülebilirlik uzmanlarının büyük bir çoğunluğu, şirketlerinin hükumetlerin değişen kararlarına ve küresel politikalardaki tutarsızlıklara rağmen sürdürülebilirlik konusundaki hedeflerini devam ettirmeye kararlı olduklarını belirtiyor.

2015 Paris İklim Anlaşması konferansından bu yana, iklim değişikliğiyle mücadelenin şirketlerdeki önceliğinin giderek arttığı gözlemleniyor. En güncel sonuçlara göre, katılımcıların % 73'ü iklim değişikliğinin şirketleri için öncelikli olduğunu belirtiyor. 2010 yılından bu yana ilk kez insan haklarıyla birlikte öncelik listesinde en üst sırada yer alan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda katılımcıların %65'i ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesinden şirketlerinin etkilenmeyeceğini belirtti. Ayrıca, %12'si taahhütlerinin güçleneceğini söylüyor.Yanıtlarda öne çıkan bir diğer konu ise, şirketlerin %88’i hükümet düzenlemelerinin kaldırılması durumunda dahi sürdürülebilirlik konularında ilerleme kaydetmeye devam edeceklerini ifade etmeleri oldu. Aslında, çoğunlukla büyük küresel şirketlerden olan katılımcıların büyük çoğunluğu önümüzdeki on yılda sürdürülebilirliğin kat edeceği yolda en büyük olumlu etkiyi kendilerinin yaratacağına inanıyor. Bununla birlikte, %57'lik kısım merkezi hükümetlerin de ilerleme kaydetmek için önemli olduğunu belirtiyor.

Büyük küresel şirketlerin önümüzdeki on yıl içinde sürdürülebilirliğe katkı sağlayacaklarına dair güçlü inançlarına rağmen, sektörün geçmişteki performansı kayda değer değil. Sürdürülebilir Liderler Anketinde, 1992'deki Rio Dünya Zirvesi'nden bu yana sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaları konusunda profesyonellerin farklı kurumları değerlendirmeleri istendi. Burada, özel sektörün performansı, nispeten zayıf kalmış ve uzmanlar tarafından sadece %23’u olumlu olarak derecelendirilmiş. Bu oran STK'lar için ise %59 olarak belirlenmişti. 

Şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini yeni boyutlara taşımalarının ve dünyayı korumaya yardımcı olmalarının yolu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni (SDG) kurumsal performans hedefleriyle entegre etmekten geçiyor. Neyse ki anket sonuçları, birçok şirketlerin birçoğunun bunu yaptığına işaret ediyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni şirket politikalarında farklı şekillerde benimsemiş olan şirketlerin yüzdesi, 2016'da yapılan anketten bu yana neredeyse iki katına çıkmış. Araştırma, sürdürülebilirliğin kurumsal gündemde önem kazanmanya devam ettiğini ortaya çıkarıyor.Araştırmaya katılan şirketlerin CEO’larının yarısından fazlası, sürdürülebilirliğin şirketlerinin en öncelikli beş konusu arasında olduğunu belirtiyor. Tüm bu sonuçlara göre nihayet kurumsal sürdürülebilirliğin ana akım olacağı bir yere mi gidiyoruz? Anket sonuçlarındaki durum buna işaret ediyor.

PAYLAŞ: