Menu EN

S360MAG

16 October

CFLI ve EDFI, gelişmekte olan piyasalarda iklimle ilgili finansman boşluğu için ortaklık oluşturdular

CFLI (Climate Finance Leadership Initiative ) ve EDFI (Association of European Development Finance Institutions), gelişmekte olan piyasalarda iklimle ilgili finansman boşluğunu kapatmak için hayati önemi olan kamu özel sektör işbirliğini geliştirmek amacıyla oluşturdukları ortaklığı açıkladılar.

EDFI ve CFLI sınırdaki ve gelişmekte olan ülkelerdeki piyasalarda üyelerini proje akışı sağlamak, riskleri yönetmek, özel sektörün finansmanı ve yatırımı için fırsatları genişletmek üzere üyelerini yönlendireceklerini ifade ediyorlar.

Bu ortaklık, geçtiğimiz aylarda CFLI’nin çıkardığı iklim finansmanını hızlandırmak için özel sektör yaklaşımına öneriler sunan “Düşük Karbonlu Geleceği Finanse Etmek” raporundaki görüşlerin bir yansıması. Borç verenlerin ve yatırımcıların gelişmekte olan piyasalarda oluşmuş tecrübelerine dayalı olarak CFLI tarafından oluşturulan Yatırıma Hazırlanma Rehberleri’nin bu ortaklığın temelini oluşturduğu da öne çıkarılmaktadır.

Bu ortaklığın bir parçası olarak CFLI ve EDFI üyelerinin aşağıdaki konularda yapacağı çalışmalar üzerine çalışacaklar:
- Düşük karbon fırsatlarını oluşturmak, yapılandırmak ve eş finansman sağlamak
- Kurumsal yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayacak portföy yatırım çözümleri geliştirmek
- Risk azaltma araçları tanımlamak ve uygulamak - Özel sektörü teşvik edecek ortamların oluşturulması için gereken politikaları desteklemek ve somut politika standartlarının oluşması için ortak projeler geliştirmek.

PAYLAŞ: