Menu EN

S360MAG

13 November

FCA önümüzdeki dönemde iklim değişikliği ve yeşil finans üzerine gerçekleştireceği çalışmaları açıkladı

Birleşik Krallık Financial Conduct Authority (FCA), bir geribildirim dokümanı paylaşarak önümüzdeki dönemde iklim değişikliği ve yeşil finans üzerine çeşitli alanlarda bulunacağı faaliyetleri açıkladı. Bu faaliyetlerin bir kısmını aşağıda özetledik:

• Belirli firmalarca yapılan kamuya açıklamaların geliştirilmesi için yeni kurallar belirlemek ve mevcut yükümlülüklerin belirginleşmesi üzerine danışmanlık sağlamak.
• Bağımsız Yönetim Komiteleri’ne ilişkin kural değişikliklerini sonuçlandırmak, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) ve de yönetim (stewardship) politikalarını takip ve raporlama, iyileştirme sermayesi (patient capital) fırsatlarına yatırımları özendirmek için kural değişikliği.
• Yönetim (stewardship) etkinliklerine ilişkin öne çıkan engellerin tartışıldığı bir çalışma yayınlamak.
• Tüketicilerin yanlış yönlendirilmelerine engel olmak için somut eylemler geliştirmek ve tüketicilerin yeşil finansal ürün ve hizmetlere ulaşıma ilişkin beklentileri belirginleştirmek.

FCA aynı dokümanda, hükümet tarafından liderlik edilen düzenleyiciler arası kamuya açıklama üzerine görev gücü ve İklimsel Finansal Risk Forumu (Climate Financial Risk Forum -CFRF) gibi işbirliği ve ortaklıklara destek vermeye devam edeceğini açıkladı.

PAYLAŞ: