Menu EN

S360MAG

10 November

Kalkınma Bankaları fosil yakıt yatırımlarını desteklemeye devam ediyor

“E3G” ve “Oil Change International”, Dünya Bankası Grubu (World Bank Group) ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 2017’deki yıllık toplantılarının öncesinde, çok taraflı kalkınma bankalarından bazılarının iklim hareketi konusunda ilerleme kaydettiğini ancak çoğunun artan iklim değişikliği etkilerine ve Paris Anlaşması gibi küresel taahhütlere rağmen hala fosil yakıt projelerine milyarlarca dolar değerinde finansman sağladığını bildirdi.

E3G ve Oil Change International’ın ortak yayımladığı bilgilendirme notları, hükümet destekli çok taraflı kalkınma bankalarını Paris Anlaşması’nın amaçlarını desteklemek ve fosil yakıt finansmanından temiz enerji finansmanına geçmek konusunda teşvik etmek amaçlı 30’un üzerinde sivil toplum kuruluşundan oluşan “The Big Shift” (Büyük Değişim) kampanyasının bir parçası niteliğinde. Kampanya, Dünya Bankası’nı fosil yakıt yerine, temiz enerji yatırımlarına destek vermeye ve enerji yatırımlarının insan hayatı üzerindeki etkisi konusunda şeffaflığa çağıran bir koalisyon tarafından yürütülüyor.Düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak için çalışmalar yürüten bir düşünce kuruluşu olan ve iklim diplomasisi ve riski, enerji politikası ve iklim finansmanı konularına odaklanan E3G’nin hazırladığı çalışmanın temel bulguları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

·         Hükümet destekli çok taraflı kalkınma bankaları (ÇKB) yeşil finansman konusunda gerideler. İklimle ilgili genel harcamaları fosil yakıt harcamalarından daha yüksek olmasına rağmen, fosil yakıt yatırımlarının durdurulması ve iklim finansmanının arttırılması konusunda yeterli ilerleme henüz kaydedilemedi.

·         Oil Change International tarafından yapılan çalışmaya göre, Aralık 2015’te imzalanan Paris Anlaşması’na rağmen, ÇKB 2016 yılında toplam tutarı 5 milyar doların üzerinde fosil yakıt projesi finansmanını onayladı.

·         E3G karşılaştırmalarına göre, Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası (Inter-American Development Bank), ÇKB arasında en yüksek yeşil-kahverengi oranı*na sahip. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Dünya Bankası Grubu ise ÇKB arasında en düşük yeşil-kahverengi oranına sahip bankalar.

·         E3G tarafından yapılan analiz, iklim finansmanı olarak rapor edilen bazı projelerin aslında fosil yakıt projeleri olduğunu ortaya çıkardı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın, Azarbaycan’da denizde gaz araştırma projesi olan Lukoil Shah Deniz Stage II finansmanını 10 milyon dolar değerinde iklim finansmanı olarak gösterdiği belirtiliyor.

·         E3G ve Oil Change International ortak yayımladığı bilgilendirme notlarında, petrol ve doğalgaz desteğini kaldırmaya yönelik ilk adım olarak, ÇKB’nın kömüre tüm desteğin ve yeni fosil yakıtların rezervlerinin araştırılması için finansmanın derhal durdurulması gerektiği belirtiliyor. Afrika Kalkınma Bankası ve Asya Kalkınma Bankası finansal risklere dayalı fosil yakıt araştırmalarını desteklemeyi halihazırda kabul etmiyor ve diğer ÇKB’nın da bu tutumu örnek alması gerektiği belirtiliyor.

* yeşil-kahverengi oranı (green-brown ratio): Yeşil yenilenebilir, kahverengi ise yenilenemez enerji kaynaklarını temsil ediyor.

PAYLAŞ: