Menu EN

S360MAG

7 July

Dünyanın en büyük varlık fonu sessiz kalmayı reddediyor!

Norveç, şirketlerin az oy hakkıyla özkaynak endeks (equity index) statüsü kazanmasına itiraz ediyor.

Yatırımcılar, dünyaya ve topluma zarar veren endüstrilerden yatırımlarını geri çekerek ve oylarını şirketleri daha iyiye yönlendirmekten yana kullanarak çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) görevlerini giderek daha ciddiye alıyorlar. Ancak, yatırımcılar finanse ettikleri şirketlerin yönetim kurullarında söz sahibi olamadıkları durumlarda bu mümkün olmuyor. Bu noktada endekslerin yatırımcıların söz sahibi olmasındaki etkisi oldukça önemli.

Dünyanın en büyük devlet fonuna sahip Norveç, 960 milyar dolarlık fon ile paydaş kontrolüne tabi olmayan şirketleri içeren özkaynak endeksine karşı bir tutum sergiliyor. Bu hamle, fonun hatırı sayılır ve daha da gelişmekte olan gücünü şirketlerin ÇSY konulardaki eylemlerini geliştirmeleri için baskı yaratarak yeni bir bakış açısı getirecek.

Bu uygulama ile, yatırımcıların hangi şirketleri satın alması gerektiğine karar vermesinde etkin rol oynayan endeksleri derleyenler için iki önemli karar öne çıkıyor. Ünlü Amerikan teknoloji ve sosyal medya şirketi Snap Inc. Mart ayında 3,5 milyar dolar değerindeki oy hakkı vermeyen hisse senedinin ilk halka arzını gerçekleştirdi. Şirket eğer özkaynak endeksi statüsünü kazanırsa, fon yöneticileri herhangi bir etki taşımayan hisse almaya mecbur kalacaklar.

Gelmiş geçmiş en yüksek halka arzını gerçekleştiren 2 trilyon dolar değerindeki Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Saudi Aramco’nun yakında gerçekleşecek olan tahvil ihracı ise daha büyük bir sorun. Planlanan satış sonucunda hisselerin %95’i devlette kalırken, yalnızca %5’ini özele devredilecek ve yatırımcıların şirketin faaliyetlerinde neredeyse hiç söz hakkı bulunmayacak.Norveç Varlık Fonu bu hafta paydaşlara verilen oy kullanma gücüne dayalı ölçeklendirme endeks ağırlıklandırmasını sundu. Norveç Varlık Fonu’nun İcra Kurulu Başkanı Yngve Slyngstad, şirketlerin iyi yönetilmesinin ve mal sahiplerinin sorumluluklarını ciddiye almalarının toplumun yararına olduğunu ve oy kullanmanın iyi bir kurumsal yönetimin sağlamlaştırılması için önemli bir araç olduğunu belirtti. Slyngstad, bu sayede mal sahiplerinin yönetim kurulunun sorumlu olmasını sağladığını ve uzun vadeli değer yaratımının sağlandığını da ekledi.

Fon, paydaşlara şirket faaliyetleri konusunda yeterli söz hakkı vermeyen şirket hisse senetlerini içeren endekslere itiraz ederek, yatırım gücünün sorumlu bir şekilde kullanmasını garantiye almayı hedefliyor.
 

PAYLAŞ: