Menu EN

S360MAG

23 March

Ülkelerin Mutluluk Sıralaması

2012 yılından beri Birleşmiş Milletler desteğiyle her yıl hazırlanan Dünya Mutluluk Raporu, sosyal ilerlemenin ve kamu politikalarının etkilerinin en belirgin ölçütü olan mutluluğu küresel olarak hesaplamak üzere bir metodoloji sunarak, ülkelerdeki mutluluğu sayısallaştırıyor. Mutluluğun sosyal temellerinin ele alınmasıyla listelenen ülkeler sıralamasının en üst ve en alt on basamağında yer alan ülkeler arasında 4 puanlık bir fark bulunuyor. Bu farkın dörtte birini özgürlük, dürüstlük, sağlık, gelir seviyesi gibi ölçütlerin bulunduğu altı farklı kategoriden gelirken gayri safi yurt içi hasıla, yolsuzluk ve sağlıklı yaşam süresi skorların dörtte üçünü oluşturuyor.

Ancak mutluluğu etkileyen faktörlerin %80'i küresel değil yerel değişkenlere dayanıyor. Gelişmiş ülkelerde ruhsal sağlık, fiziksel sağlık ve kişisel ilişkilerle açıklanır ve mutsuzluk kaynağı olarak ruhsal hastalıklar öne çıkarken, gelir eşitsizliğinin en önemli mutsuzluk sebebi olduğu tahmin edilen gelişmekte olan ülkelerde de ruhsal hastalıklar en büyük mutsuzluk kaynağı.

Mutsuzluğa sebep olan faktörler arasında insanların günlerinin önemli bir bölümünü geçirdikleri çalışma hayatı önemli bir role sahip. İşsizlik mutluluk oranlarında büyük düşüşlere yol açabildiği gibi çalışanların iş yerlerindeki mutluluğu genel mutluluğa önemli etkisi olan faktör olarak görülüyor.2016 yılında dördüncü sırada yer alan ancak bu yıl Raporda birinciliğe yükselen Norveç'i, Danimarka, İzlanda ve İsviçre izliyor. Listenin başında yer alan dört ülkenin dördü de özgürlük, dürüstlük, sağlık, gelir ve iyi yönetişim kategorilerinde yüksek puana sahip. Kuzey ülkelerinin çoğunlukta olduğu bu 4’lünün  aldıkları ortalamalar birbirine o kadar yakın ki her yıl yapılacak küçük değişiklikler sıralamayı tamamen değiştirebilir. Norveç'in listenin üst sıralarında yer alması genel olarak petrol zenginliğine bağlanıyor. Fakat özellikle bu yıl düşen varil petrol fiyatlarına rağmen birinciliği almış olması bu tezin o kadar da doğru olmadığını gösteriyor.

İlk on içerisinde yer alan diğer ülkeler de tüm kategorilerde iyi performans gösteriyor. Beşinci sırada yer alan Finlandiya'yı Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda izliyor ve onları dokuzuncu sırada 2014 yılından beri aynı skoru paylaşan Avustralya ve İsveç takip ediyor.
Rapor ilk yayımlanmaya başladığında 11. sırada yer bulan ABD, sosyal destek oranının azalması ve artan yolsuzluk olayları sebebiyle 19. sırada yer alıyor. 155 ülkenin arasında kendine 69. sırada yer bulan Türkiye 2007 yılından 2016 yılına kadar artan mutluluk oranları sıralamasında da 34. sırada yer aldı.

PAYLAŞ: