Menu EN

S360MAG

9 August

Sürdürülebilir Fonların Seyri

2019'un ilk yarısında ABD yatırımcıları sürdürülebilir açık uçlu fonlara ve borsa yatırım fonlarına rekor miktarlarda yatırım yaptı. Hatta Mayıs ayı başlarında, sürdürülebilir fonlara yapılan tahmini net akışlar 5,5 milyar dolarlık yıllık rekoru aşmıştı. Haziran ayının sonunda ise tahmini net akış 8,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Peki, bu artış nasıl gerçekleşti? Sürdürülebilir fonların 2014 yılı sonları faaliyete geçmesinin ardından bu fonların yıllar içindeki performansının değerlendirilebileceği bir veri oluşmuş oldu. Her ne kadar uzun vadeli performansı yansıtmasa da, bir çok yatırımcı için 2014’ten bu yana geçen süre eşik niteliğinde.
Değerlendirme metoduna bakıldığında, bu fonlar faaliyete geçmelerinin ardından 3 yıl sonra, Morningstar derecelendirmeleri adı verilen yıldız notu kazanıyorlar. Yıldız derecelendirmesi, kategoriye göre risk ayarlı bir performans değerlendirmesi. Riske uyarlanmış getiri düzeyine sahip fonların ilk yüzde 10'unda sıralananlar 5 yıldız alırken, sonraki yüzde 22,5 4 yıldız, sonraki orta yüzde 35 olanlar 3 yıldız, sonraki yüzde 22,5 kısım 2 ve geriye kalan yüzde 10 da bir yıldız alıyor. Haziran 2019 sonu itibariyle incelenen derecelendirmelere göre 42 tane sürdürülebilir fon oldukça iyi performans göstermiş ve çoğunluk 3, 4 ve 5 yıldız almıştır. Bu seyir sürdürülebilir fonlara dair olumlu değerlendiriliyor.

PAYLAŞ: