Menu EN

S360MAG

20 June

Creating Shared Value Workshop by S360

Şirketlerde Ortak Değer Yaratma Çalıştayı 18 Haziran Çarşamba günü S360 ofisinde 17 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Kolaylaştırıcılığını S360 takımından Lara Toensmann ve Aslı Kurtuluş’un yaptığı çalıştayın ilk bölümü katılımcılar KSS ve Ortak Değer politikalarının farklarını anlamaya ve çokuluslu  şirketlerin iyi uygulamalarını incelemeye ayrıldı. İkinci bölümde katılımcılar, örnek vakalar üzerinde çalışarak, görüşlerini sundular. Çalıştayın son bölümünde S360 olarak desteklediğimiz Reçel Anneler girişiminden sağlanan organik reçeller katılımcılara hatıra olarak verildi.

PAYLAŞ: