Menu EN

S360MAG

2 September

Bu Şirketler Dünyayı Değiştiriyor

Shared Value Initiative, Fortune ve FSG tarafından ortak hazırlanan “Dünyayı Değiştiren 50 Şirket” ( Fortune Change The World 2016) yayımlandı. Yıllık gelirleri 1 milyar Dolar ve üzeri, ana iş stratejileri gereği gerçekleştirdikleri faaliyetler vasıtasıyla pozitif sosyal etki yaratan 50 şirket listeye girmeye hak kazandı. Şirketlerin seçimi aşamasında iş dünyası, akademik camia ve kar amacı gütmeyen grupların fikrine başvurulurken, ilk değerlendirmeler, sosyal sorunlara etkin iş çözümleri arayan küresel platform Shared Value Initiative, Harvard Business School’dan Michael E. Porter ve kar amacı gütmeyen sosyal etki danışmanlığı firması FSG tarafından gerçekleştirildi. Bunun ardından Fortune dergisi editörleri şirketleri aşağıdaki üç temel unsur çerçevesinde değerlendirdi. Bu unsurlara tek tek bakacak olursak:

Ölçülebilir sosyal etki unsuru, herhangi bir şirketin bir veya birden fazla sosyal problem üzerindeki etkilerinin doğası, erişim kapasitesi ve dayanıklılığı göz önünde bulundurularak, bu etkilerin birden fazla bağımsız kaynak ile doğrulanması esasına dayanıyor. Bu kategori yüksek öneme sahip olduğundan, liste içerisinde ekstra ağırlığa sahip olacak şekilde tasarlanmış.

İş sonuçları unsuru, sosyal etkiye sahip girişimlerin şirkete olan ekonomik faydalarının değerlendirildiği bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Bu unsurla ilgili olarak karlılık ve paydaşların değerine katkı olgularının itibar ve çalışan memnuniyeti gibi kavramların dolaylı etkilerini çoğunlukla geride bıraktığını söylemekte fayda var.

İnovasyon derecesi faktörü doğrultusunda editörler bir şirketin çabalarının ne denli yenilikçi olduğunu aynı sektörde bulunan diğer şirketlere kıyaslayarak gözlemliyorlar. İlgili çabaların, diğer şirketlerin benzer aksiyonlar almasını teşvik edip etmediği de bu değerlendirmede etkili oluyor.

Bu unsurlar çerçevesinde Fortune editörleri tarafından son değerlendirmeye tabii tutulan ve listeye giren ilk 10 şirket şu şekilde sıralanıyor.

PAYLAŞ: