Menu EN

S360MAG

5 August

Etkin Sürdürülebilirlik İletişimi için Öneriler

Sürdürülebilir bir dünya yaratmak amacıyla 250’den fazla üye şirket ile çalışan Business for Social Responsibility (BSR), iş dünyasının, sivil toplumun ve hükümetlerin kaynaklarını ve yeteneklerini bir araya getirdiğinde hedeflenen dünyaya ulaşılacağına inanıyor. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan BSR, sürdürülebilirlik iletişiminde oldukça önemli bulduğu başlıkları ve deneyimlerini ise şöyle aktarıyor:

Bu Sadece Bir İş Olarak Görülmemeli, Kişiselleştirilmeli:

Beş yıl önce sosyal medyada çok az varlık gösteren BSR, günümüzde özellikle Twitter, Linkedin ve Instagram hesaplarında önemli bir atılım gerçekleştirdiğini ve blog postları aracılığıyla ulaştıkları insan sayısının iki katına çıktığını söylüyor. Daha adil ve sürdürülebilir bir dünya yaratmaya çalışan diğer kuruluşlar gibi BSR da sosyal medyadaki takipçilerini ve çalışanlarını hikaye anlatıcılığına teşvik ediyor; Facebook’da yayımladıkları videolara ve Twitter’dan alınan geri dönüşlere göre insanlar, sürdürülebilir iş yaşamını hem profesyonel hem de kişisel hayatlarına taşımaları gerektiğini savunuyor. Örneğin, tedarik zincirinde şeffaflık ilkesine sıkı sıkı bağlı Everlane’in Instagram hesabının 200.000’den fazla takipçisi var.

İyi Sürdürülebilirlik Hikâyeleri Zamana Yenik Düşmez:

On yıldan uzun süredir sürdürülebilirlik alanında EDF (Environmental Defense Fund) işbirliği ile çalışmalar yapan ve küresel hedeflere bağlılığını sürdüren Walmart,  kayda değer performansını sürdürüyor. Benzer şekilde, güçlü sosyal sorumluluğu ve sürdürülebilir iş ahlakı olan Patagonia, yaklaşık on senedir tedarik zincirindeki sosyal ve çevresel etkilerini paylaştığı The Footprint Chronicles’ı yayımlıyor. Şeffaf bir tedarik zinciri sayesinde şirket, endüstriyel ölçekte doğan sosyal ve çevresel etkilerini tespit edip bunları azaltıyor. Her iki örnekte de diğer şirketlerin yakalaması veya geçmesi güç olan sürdürülebilirlik tutkusu ve başarı hikâyeleri açıkça görülüyor.

Kapsayıcı Bir Ekonomi Oluşturmanın Yolu İş Dünyasından Geçiyor:

Son yıllarda iş dünyasında çeşitli grupların güçlendirilmesi, çeşitliliğin artırılması ve kapsayıcılık gibi kilit konular ile yaratıcı ve etkili iletişim kampanyaları mesajlar ile destekleniyor. Örneğin, Rockefeller Etki Yaratma Kuruluşu (Rockefeller Foundation on Impact Sourcing) ile Ford  gibi hayırseverlik kuruluşları eşitsizlikle mücadele ediyor. BSR, işbirliği içerisinde olduğu şirketler ile vakıflar tarafından desteklenen ve kadınların iş dünyasında güçlendirilmesini, sağlık, finans ve kadın haklarına erişimini hedefleyen HER projesinin geçen yıllara göre etkisini artırdığını gözlemlemiş.

Günümüzde Sürdürülebilir İş Dünyası Zihni, Bedeni ve Ruhu Kapsıyor:

Şirketler, uzun yıllardır sürdürülebilirlik konusunda daha çok faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan çevresel etkilere odaklanan çalışmalar yaptı. Bugün varılan noktada ise müşterilerin, şirketlere birçok kanaldan ulaşıp satın aldıkları hizmet ve ürünlerin kişisel sağlıklarını nasıl etkilediğini sorma imkanına sahip. Ek olarak, kurumsal iyilik (corporate wellness) ile yüksek çalışan katılımı arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyan  birçok veri bulunuyor; söz konusu sağlık olduğunda sürdürülebilirliğin vazgeçilmez bir ilke olduğu açıkça görülüyor.

İşbirliğinin Gücü:

Şirketler, sürdürülebilirliğin iş dünyasındaki önemine dikkat çekmeye çalışırken, vermek istedikleri mesajların alındığından emin olma konusunda bazı sıkıntılar yaşıyor. Birkaç yıl önce Collaborative Initiatives’e katılan BSR, sürdürülebilirlik alanındaki zorlukları aşmak adına birçok şirketle bir araya gelerek bu sorunlara çözüm yolları arıyor. Kurucu üyesi olduğu We Mean Business Coalition ile oldukça güçlü bir iletişim başarısı yakalayan BSR, Paris Anlaşması’nı uygulamaya koymayı da hedefliyor.

Tahmin edileceği üzere iklim değişikliği, gelir eşitsizliği, insan hakları gibi kritik sorunlarla başa çıkmak kolay bir iş değil ancak yıllar geçtikçe sürdürülebilirlik ve iletişimine bakış açısının değiştiğini görmek mümkün. BSR var olan veya geliştirilen birçok yeni kanaldan iş dünyasına, tüketicilere, yasa koyuculara ve toplumdaki liderlere başarı hikâyeleri ile sesleniyor ve sosyal medya kullanımının, video serilerinin ve kişiler tarafından üretilen içeriklerin gün geçtikçe yaygınlaşacağı gelecekte, sürdürülebilirlik iletişiminin yol gösterici olacağına inanıyor.

PAYLAŞ: