Menu EN

S360MAG

13 January

2017'den Umutlu Olmamız için Üç Sebep

2016 ekonomik ve siyasi anlamda zorlu bir sene olmuş olsa da, iyi tarafından baktığımızda sürdürülebilirlik meselelerinde küresel planda kayda değer ilerlemeler gerçekleşti. Sürdürülebilirlik konuları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konulara dikkat çeken Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesiyle gündeme girdi. Yıl ortasında ise Paris Anlaşması, Çin ve ABD’nin desteğiyle yürürlüğe girdi. Ancak yıl sonuna doğru ABD’de Trump’ın seçimle başa gelmesi gibi gelişmelerle uluslararası iş birliğinin devam edip etmeyeceği konusunda kuşkular oluştu. 2017'de sürdürülebilirlikle ilgili daha da pozitif gelişmeler görmeyi beklesek de, 2016'nın iyi ve kötülerini derledik.

İklim Liderliği için Yarış Başladı

2016 yılı ABD’nin için iklim liderliği konusunda dalgalanmalar yaşadığı bir yıl oldu. Paris Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi ve Temiz Enerji Planı gibi inisiyatifler ile ülke, kendisini iklim lideri olarak konumlandırdı. Seçimleri takiben değişen politik paradigmayla iklim değişikliğiyle mücadelede verilen taahhütlerin yerine getirilmesi ve ülkede önceliklerin değişecek olması gibi belirsizlikler yarattı. Bu da iklim liderliğinin Çin ve ABD arasında değişmesine sebep oldu. Geçtiğimiz yıllarda ABD'nin 44 milyar Dolarlık yenilenebilir enerji yatırımına karşı aynı sene içerisinde 100 milyar Dolar’dan daha fazla yatırım sağlayan Çin, 2017 yılında AB'nin “sınırla ve pazarla” sisteminin iki katı büyüklüğünde bir emisyon ticaret sistemi getirme planları ile bu koltuğu kapacak gibi duruyor.

Yeşil Finansman Hız Kazanıyor

2015'e göre iki katı büyüyüp 100 milyar Dolar’ı geçen yeşil tahvil yatırımları için 2016 yılı altın yıl oldu. Bu yatırımlar sadece Paris Anlaşması’nın iklim hedeflerine ulaşmak için değil, aynı zamanda ülkelerin eskiyen alt yapılarının modernizasyonu için de önem arz ediyor. Yılın başlarında Çin, ulusal bir yeşil kalkınma fonu yaratılması için çağrıda bulunan ve yerel yönetimlerin yeşil altyapı projelerini desteklemelerini gerektiren bir dizi ilke benimsedi. Meksiko ise Aralık ayında, çevresel katkıları olan altyapı ve ulaşım projelerini destekleyecek bir belediye tahvili oluşturdu. 2017, sürdürülebilir finansman konusunda özellikle yeşil tahvillerin sayısının artırılması için iyi bir yıl olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Şirketler Şeffaflaşacak, Yatırımcıların Sürdürülebilirlikle İlgili Risklere Erişimi Kolaylaşacak

Kurumsal sürdürülebilirlik ve risk yönetimi arasındaki bağlantı gün geçtikçe yatırımcılar için daha net hale geliyor. Yatırımcıların bu riskleri daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olmak adına geçen yıl Finansal İstikrar Kurulu tarafından  iklim konusundaki riskleri inceleyen  ve iklimle ilgili finansal riskler konusunda ihtiyaç duyulan bilgilendirmeleri içeren Task Force kuruldu. Paydaşlar, Ocak ayı itibariyle Task Force'un hazırladığı ilk önerileri gözden geçirme şansına sahip olacaklar. Conference Board'un yaptığı analize göre iklim değişikliği riskleri üzerine açıklama çağrısında bulunan hissedar kararlarına yönelik desteğin %16'dan %26'ya yükseldiğini görülüyor.

2017 yılında, Avrupa'da faaliyet gösteren kamu şirketlerinin finansal olmayan metrikler üzerine rapor vermesini gerektiren Avrupa Finansal Delegasyona İlişkin Direktifi’ne (European Directive on Non-Financial Disclosure) uyum başlayacak. Bu direktif, Avrupa'da faaliyet gösteren ancak Avrupa merkezli olmayan şirketleri de kapsayacak. Bunun yanı sırsa borsaların  sürdürülebilirlik konusundaki girişimleri de artacak. 21 borsanın sürdürülebilirlik raporlaması yönergelerini sunması bekleniyor.

PAYLAŞ: