Menu EN

S360MAG

11 March

‘State of Green Business’ Raporu Yayımlandı

GreenBiz ve Trucost ortaklığında, iş dünyasına yeşil bir bakış kazandırmayı hedefleyen “2016 State of Green Business” raporu yayımlandı. Raporda, doğal sermaye ve çevresel etkileri bir araya getirildiğinde ürün ve hizmet yaratmak için kullanılan kaynakların ve sonucunda oluşan kirliliğin ve atığın etkileri yüzlerce çevresel indikatör çerçevesinde inceleniyor.

Özel sektöre sürdürülebilirlik konusunda yol gösteren raporda, enerji, atık ve karbon konularında yaygın ölçümler kullanılıyor. Bu seneki raporda detaylı bir şekilde incelenen konular arasında döngüsel ekonomi, teknoloji ve tedarik zincirleri, yeşil altyapı yatırımları, madencilik, tarım, karbon döngüsü, sürdürülebilirliğin sağladığı imkanlar, B2B (Business to Business) paylaşım ekonomisi ve mavi ekonomi (Blue Economy) bulunuyor.

Raporda ele alınan bazı önemli başlıklar ve detayları şöyle:

1. Döngüsel Ekonomi:

Tüm kaynakların ve malzemelerin ömürleri tamamlandığında geri dönüştürüldüğü, kirlilik ve atığın oluşmadığı bir döngü kurma fikri günümüzde daha mümkün olmaktadır.

2. Tedarik Zincirleri:

Tedarik zinciri ile alakalı sorunlar sektörden sektöre değişkenlik gösterebiliyor; genel olarak şeffaflık ilkesinin yokluğu ve merkezileşmiş yönetim anlayışları tedarik zincirine ilişkin sorunların başlıca sebepleri arasında gösteriliyor.

Üretim teknolojilerinde ve piyasa trendlerinde, robotik ve tarımsal uygulamalarda yaşanan gelişmeler tedarik zincirlerinin iyileştirilmesinde kullanılabilecek inovasyon tipleri olarak görülürken, bununla birlikte modern dünyayı yakalamak adına bulut yazılımlarının kullanılması gerektiği vurgulanıyor.

3. Yeşil Altyapı Yatırımları:

Paris Anlaşması’nın ardından birtakım eylemler alınmış olsa da, bu eylemlerin sonuçlarını ve etkilerini takip eden birkaç sene içerisinde hemen gözlemlemek mümkün olmayacak. Bununla birlikte, özel sektörün enerji, su ve ulaşım gibi alanlarda daha düşük karbonlu alternatiflere yapacağı yatırımların etkilerinin çok daha çabuk hissedileceği öngörülüyor.

4. Sürdürülebilirlik İlkelerinin Etkileri:

Giderek artan sayıda şirket, sürdürülebilirlik ilkelerine ve hedeflerine şirket politikası ve kültüründe yer veriyor; bununla kalmayıp çalışanlarını harekete geçmeye teşvik ediyor. Örneğin Bank of America, çalışanlarına elektrikli, hibrit araçlar veya doğal gazla çalışan araçlar satın aldıkları takdirde 3.000 dolarlık bir teşvik sağlıyor.

5. B2B Paylaşım Ekonomisi:

İşbirliğine dayalı ekonomi düzeni, devrim niteliğinde değişiklik olarak görülüyor ve buna bağlı olarak ekonomideki rollerin tümüyle değişeceği tahmin ediliyor. Paylaşım ekonomisi konusunda B2C (Business to Consumer) ve B2B arasında bazı farklar mevcut. İlkinde güvene ve tecrübeye daha çok önem verilirken, B2B’de kalite ve “etki gücü” daha fazla dikkate alınıyor.

PAYLAŞ: