Menu EN

S360MAG

16 June

Belirsizliklere rağmen değeri artan sürdürülebilirlik

MITSloan ve Boston Consulting Group (BCG) sürdürülebilir uygulamaların şirketler tarafından benimsenmesi ve sürdürülebilirliğin iş stratejilerine entegrasyonunun desteklenmesi için ortak bir Rapor yayımladı. Rapor, genel bir çıkarımla sosyo-politik nedenlere bağlı olarak bazen şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarının durgunlaştığını ama buna rağmen sürdürülebilirliğin karlılık ve operasyonların etkin yönetilmesi için önemli fırsatlar yarattığının altını çiziyor. 60.000’in üzerinde kişiye yapılan anket çalışması, 8 temel alanda şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik konusuna nasıl katkılar sağladığını ortaya koyuyor.

Sürdürülebilirlik alanında kurumsal liderlerin sayısının çok az olduğu ve bu lider şirketlerin homojen dağılmayarak, farklı coğrafya ve sektörlerde faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Diğer yandan az sayıda öne çıkan şirket sürdürülebilirliğin inovasyon, verimlilik ve uzun vadeli şirket değeri için bir etmen olabileceğini gösteriyor. Dünya çapındaki popülist politik hareketler iklim değişikliği gibi konularla ilgili küresel ilerleme ve çalışmaları tehdit ediyor ve trendleri tersine çeviriyor. Tüm bunlar kurumsal liderlerin öngörülerini ve sürdürülebilirlik stratejilerini zorlaştırıyor. Ancak yine de sürdürülebilir değer yaratmaya giden yolda katkılar sürüyor. Kurumsal sürdürülebilirliğe dair bu çok-yıllık araştırmaya istinaden sürdürülebilir iş uygulamalarını yönlendiren sekiz kanıt-temelli faktörü ve çıkarımları sizler için özetledik:

1)     Yeni iş uygulamaları için temel oluşturacak bir sürdürülebilirlik vizyonu belirlemek ve bu alanda çalışmak üzere kararlılık göstermek: Yöneticilerin %90’ı sürdürülebilirliği önemli olarak görüyor ancak sadece %60’ının belirlenmiş, güçlü bir sürdürülebilirlik stratejisi var.

2)     Kaynaklara odaklanmak için finansal olarak sürdürülebilirliğin getirilerine odaklanmak ve önceliklendirmek: Maddi meselelere odaklanan şirketlerin sürdürülebilirlikten elde ettikleri karın %50 oranında olduğu, bunu göz ardı eden şirketlerin ise sürdürülebilirlik aktivitelerinden değer sağlamak konusunda zorlandıkları biliniyor.

3)     Sürdürülebilirliği takımlar arası görevler oluşturarak, net hedefler ve ana performans göstergeleri (KPI) belirleyerek organizasyonel olarak yerleştirmek: Sürdürülebilirliği şirket birimlerinin sahiplenmesini sağlamak şirketlerin sürdürülebilirlik aktivitelerinden kar elde etme şanslarını ikiye katlıyor.

4)     İş modelinde çoklu değişiklikler yapmak: Sürdürülebilirlik fırsatlarının bir getirisi olarak, neredeyse şirketlerin %50’si iş modellerini daha etkin bir hale getirerek değiştirdi.

5)     Net bir amaç geliştirmek. Şirketlerin %60’ı sürdürülebilirlik stratejisine sahipken, sadece %25’i sürdürülebilirlik girişimleri için net bir amaç üzerinde çalıştı.

6)     Yönetim Kurulu’nun sürdürülebilirlik yönetiminde yer alması: Anket katılımcılarının %86’sı, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerinde yönetim kurulunun önemli bir rol oynadığı konusunda hem fikir. Ancak %48’i, CEO’nun bu hedeflere dahil olmadığını, yalnızca %30’uysa sürdürülebilirlik hedeflerinde Yönetim Kurulu’nun katılımı olduğunu söylüyor.

7)     Yatırımcılar için etkili bir sürdürülebilirlik değer-yaratımı hikayesi geliştirmek: Yatırım şirketlerindeki baş yöneticilerin %75’i sürdürülebilirlik performansının yatırım kararları ile birlikte ele alınması gerektiğini düşünüyor, fakat kurumsal baş yöneticilerin sadece %60’ı yatırımcıların sürdürülebilirlik performansını önemsedikleri görüşünde.

8)     Stratejik değişimi yönetmek için farklı paydaşlarla iş birliği yapılması: Üst düzey yöneticilerin %90’ı sürdürülebilirlik başarısı için iş birliğinin temel olduğunu ancak sadece %47’si şirketlerinin stratejik bir şekilde paydaşlarla iş birliği yaptığını söylüyor.

Raporun tamamına linkten ulaşabilirsiniz.

PAYLAŞ: